Κυ. Απρ 21st, 2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Παρουσίασε τον συνδυασμό του ο Στέλιος Βαλιάνος για τον δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής

Προυσία πλήθους αυτοδιοικητικών στελεχών και πολιτών του δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής, παρουσίασε τον συνδυασμό του «Ομοφωνία»