Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Χρηματοδότηση μελετών ανάπτυξης και αναβάθμισης των υποδομών του Πανεπιστημίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία”