Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων: Υπεγράφησαν οκτώ προγραμματικές συμβάσεις για αθλητικές υποδομές με τους τρεις Δήμους της Κέρκυρας

Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου: «Σημαντική ημέρα, που σηματοδοτεί τη συνεργασία της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με τους Δήμους