Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου: Δωρεάν πρόσβαση στην προσχολική εκπαίδευση για πάνω από 5.800 άτομα

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε την πρόσκληση προς τη ΕΕΤΑΑ για την υποβολή προτάσεων Ο συνολικός αριθμός