περιφέρεια Θεσσαλίας

Θεσσαλία: Ενεργειακή αναβάθμιση του Στρατοδικείου – Αεροδικείου Λάρισας με χρηματοδότηση 715.000 ευρώ

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το κτιριακό συγκρότημα του Στρατοδικείου-Αεροδικείου Λάρισας, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020.