ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΣΤΕΑΣ

Ο Άγγελος Χαριστέας αναλαμβάνει αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Κεντρική Μακεδονία

Στη θέση του αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας τοποθετήθηκε ο χρυσός σκόρερ του