Κυ. Ιούν 23rd, 2024

Γιάννης Μπάντος: Οι ανάγκες της πόλης μας

* Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αγίου Δημητρίου

Στον Άγιο Δημήτριο την πόλη μας οι ανάγκες αξιοπρεπούς διαβίωσης είναι πλέον διακριτές, όπως η ορθολογική διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, οι σύγχρονες και καλά συντηρημένες παιδικές χαρές αλλά και η δημιουργία ποδηλατοδρόμων πλέον και στη δική μας Πόλη.

Ορθολογική διαχείριση των αστικών απορριμμάτων που θα μας οδηγήσει σε ένα φιλικότερο περιβάλλον μέσω ανάπτυξης κατάλληλων στρατηγικών διαχείρισης, όπως είναι ο διαρκής έλεγχος, η ορθή προσωρινή αποθήκευση, η υψηλή αισθητική και αποτελεσματικότητα μέσω της επέκτασης συστημάτων υπόγειων κάδων, η άμεση συλλογή, η μεταφορά και η διάθεση τους ώστε μέσω βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών που δεν θα προϋποθέτουν υπερβολικό κόστος να επιτευχθεί η προστασία της δημόσιας υγιεινής, της αισθητικής και του φυσικού περιβάλλοντος που είναι ο τελικός αποδέκτης των αποβλήτων· αρχές που αποτελούν πυλώνες της Βιώσιμης (Αειφόρου) Ανάπτυξης αλλά και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα μας.

Γιατί το περιβάλλον δεν είναι η κληρονομιά κανενός αλλά δανεικό από τις μελλοντικές γενεές.

Κατασκευή σύγχρονων δικτύων ποδηλατοδρόμων με προστατευτικά σημεία ώστε να απολαμβάνουμε τη διαδρομή μας με ασφάλεια (σηματοδότηση, μικρά προστατευτικά διαζώματα). Αρκεί κανείς να επισκεφτεί το Νησί της Κω γνωστό στη σύγχρονη εποχή μας και ως νησί του ποδηλάτου ώστε να ανακαλύψει τα οφέλη από ένα τέτοιο έργο (μετακίνηση, άθληση και ψυχαγωγία).

Ο ποδηλατόδρομος αποτελεί ένα ευκόλως πραγματοποιήσιμο έργο λόγω του επίπεδου εδάφους της Πόλης μας που δυστυχώς έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί.

Εκσυγχρονισμό των ήδη υφιστάμενων και κατασκευή νέων παιδικών χαρών σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
Ένα έργο που θα περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των διατιθέμενων οργάνων, την αντικατάσταση των (ανύπαρκτων) περιφράξεων και την αντικατάσταση των (ανύπαρκτων) δαπέδων ασφαλείας ώστε οι μικροί μας φίλοι να ψυχαγωγούνται με ασφάλεια.

Ανάγκες για τις οποίες δεσμεύομαι να συνεχίσω να αγωνίζομαι μέσα από την αυτοδιοικητική μου δράση έως ότου αυτές πραγματοποιηθούν γιατί Μαζί μπορούμε − Προχωράμε μπροστά.

*  Ο Γιάννης – Μάριος Μπάντος είναι υγιειονολόγος − επόπτης Δημόσιας Υγείας και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Αγ. Δημητρίου με τον συνδυασμό Νέα Πνοή – Προοπτική με υποψήφιο δήμαρχο τον γιατρό, Χρήστο Περκετέ.