Πε. Ιούν 20th, 2024

ΚΕΔΕ: Συνεδρίασε η επιτροπή ΕΣΠΑ για τον σχεδιασμό των δήμων ενόψει του προγράμματος 2021-2027

Συνεδρίασε στα γραφεία της ΚΕΔΕ στην Αθήνα το Προεδρείο της Επιτροπής ΕΣΠΑ της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, πρόεδρος της οποίας είναι ο Δήμαρχος Αιγιαλείας κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος και Αντιπρόεδρος ο πρώην Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Νίκος Ευαγγέλου, με την παρουσία των αρμοδίων επιστημονικών συνεργατών οι οποίοι ενημέρωσαν την Επιτροπή για την πρόταση που έχει ετοιμάσει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. σχετικά με τα πρώτα βήματα δημιουργίας ενός Οδικού Χάρτη, δηλαδή ενός προγράμματος υποστήριξης των Δήμων ενόψει του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027.

Η επιτροπή αποφάσισε:

Να εισηγηθεί στη διοίκηση της ΚΕΔΕ την αποστολή επιστολής του προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που να συνοδεύεται από ένα υπόμνημα σχετικά με τη θεσμική και προγραμματική κατοχύρωση της συμμετοχής των συλλογικών οργάνων της Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Επίσης, να εισηγηθεί την οργάνωση, στο πλαίσιο του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ για το 2020, μιας θεματικής ενότητας που να αφορά στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και στη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο σχεδιασμό και την εφαρμογή του.

Στόχος της επιτροπής είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ωφέλιμων πρακτικών και συνεργασιών μεταξύ των δήμων της χώρας, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απορροφητικότητα πόρων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων του ΕΣΠΑ, για την ένταξη και υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη και συντελούν στην ανάπτυξη και την πρόοδο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.