ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης: Δύο εκατ. ευρώ για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση των νέων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστου Μέτιου, η Περιφέρεια διαθέτει 2