Σα. Δεκ 2nd, 2023

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ της ΚΕΔΕ – Αναλυτικά τα 15 θέματα

Συνεδρίαση ΔΣ ΚΕΔΕ, αύριο Τετάρτη 1/11

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ συνέρχεται αύριο 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12.00, σε μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη) με κύριο θέμα συζήτησης το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2024.

Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ είναι τα παρακάτω:

1. Ενημέρωση από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου.
2. Συζήτηση επί του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού έτους 2024.
Εισηγητές: Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.
3. Διατύπωση γνώμης της ΚΕΔΕ εν όψει έκδοσης Υπουργικής Απόφασης κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 5056/2023 (Α΄ 163), αναφορικά με το περιεχόμενο των στοιχείων και των δεικτών του Κόμβου Παρακολούθησης Επιδόσεων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εισηγητές: Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
Ι. Μουράτογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Οικονομικών των Ο.Τ.Α.
4. Αίτημα δυνατότητας επανυπαγωγής /επιχορήγησης των απασχολούμενων στο Πρόγραμμα 55-67 ετών.
Εισηγητής: Α. Καλογιάννης, Πρόεδρος Επιτροπής Απασχόλησης και
Κοινωνικής Εργασίας.
5. Λειτουργία φυλακίου στη Δημοτική Ενότητα Οθωνών.
Εισηγήτρια: Μ. Υδραίου, Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων
Νήσων.
6. Παρατηρήσεις της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ επί του σχεδίου ΚΥΑ με τίτλο: «Προσβάσιμος Τουρισμός».
Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
7. Αίτημα συνδιοργάνωσης της πανελλαδικής εκστρατείας ECOMOBILITY – FREEMOBILITY – ECO2MOBILITY.
Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
8. Αίτημα συνδιοργάνωσης της Διεθνούς Συνάντησης με τίτλο: «International Tree Planting Initiative» στο Μπουραζάνι της Κόνιτσας 16-19 Νοεμβρίου 2023.
Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
9. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2022.
Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ
10. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων έτους 2023.
Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ
11. Έγκριση πρωτογενών αιτημάτων έτους 2024.
Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ
12. Αποδοχές προσφορών.
Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ
13. Ορισμός εκπροσώπων.
Εισηγητής: Λ. Κυρίζογλου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ
14. Έγκριση Αποφάσεων Προέδρου.
Εισηγήτρια: Δ. Λουκάκη, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια ΚΕΔΕ
15. Έγκριση μετακινήσεων.
Εισηγητής: Δ. Θεοδώρου, Αν. Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών ΚΕΔΕ