Πε. Νοέ 30th, 2023

Αλλαγές στην επιλογή των Διοικήσεων στο Δημόσιο ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο

του Περικλή Καπετανόπουλου

 

Το νομοσχέδιο που αλλαζει τον τρόπο  επιλογής των διοικήσεων και των προισταμένων των φορέων του Δημοσίου με ένα νέο  καινοτόμο και αδιάβλητο σύστημα, που κριτήριο θα έχει τη γνώση και την εμπειρία, παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβουλίο η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το χαρακτήρισε  ως  “μία ακόμα σημαντική προσπάθεια εκσυγχρονισμού του κράτους  την οποία θέλω να ζητήσω από όλες και από όλους να τη στηρίξουμε, γιατί προφανώς αφορά και εποπτευόμενους φορείς όλων των Υπουργείων».

Η υλοποίηση του κυβερνητικού σχεδίου θα σημάνει την ριζική αναμόρφωση του Δημόσιου Τομέα και την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ένα σημαντικό βήμα προς  την επίτευξη αυτού του στόχου, είναι η εισαγωγή νέου συστήματος επιλογής διοικήσεων και προϊσταμένων με δύο στόχους: Πρώτον, να επιλέγονται για τις θέσεις ευθύνης οι καλύτεροι από τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεύτερον, να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που τώρα, μέσω ΑΣΕΠ κινούνται με ρυθμούς χελώνας. Η αξιολόγηση των διοικητών και των στελεχών σε θέσεις ευθύνης στους 522 κρατικούς φορείς θα γίνεται από πολλά συμβούλια που θα λειτουργούν παράλληλα με το πενταμελές συμβούλιο επιλογής του ΑΣΕΠ, το οποίο θα απαλλαγεί από την έκδοση των προκηρύξεων και θα διατηρήσει μόνο την ευθύνη της έγκρισης, των σχεδίων που θα ετοιμάζουν τα αρμόδια Υπουργεία.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που αλλάζουν όλη την φιλοσοφία με την οποία μέχρι τώρα διορίζονταν οι διοικήσεις των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Προτεραιότητα στις αλλαγές θα δοθεί στα Νοσοκομεία.

Συνολικά θα προκηρυχθούν θέσεις διοικητών και προέδρων εκσυγχρονίζοντας  την ογκώδη γραφειοκρατική διαδικασία του ΑΣΕΠ, το οποίο αδυνατεί με την σημερινή λειτουργία του να ανταποκριθεί.

Ολοι οι φορείς του Δημοσίου δεν έχουν την ίδια σπουδαιότητα και το ίδιο εύρος των αρμοδιοτήτων και θα ενταχθούν σε τρεις κατηγορίες. Οι φορείς πανελλαδικής εμβέλειας, όπως π.χ ο ΕΟΤ θα αποτελέσουν την πρώτη κατηγορία. Στην επόμενη κατηγορία θα ενταχθούν δημοτικές εγκαταστάσεις με αθλητικές υποδομές, δημόσιες βιβλιοθήκες, φορείς διαχείρισης περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, κ.α

Ειδική κατηγορία, λόγω της βαρύτητας που αποδίδει η Κυβέρνηση σε αυτές τις θέσεις, αποτελούν οι επτά υγειονομικές περιφέρειες και τα 106 νοσοκομεία της Επικράτειας.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις ευθύνης πρέπει να ανταποκρίνονται απόλυτα στα περιγράμματα των συγκεκριμένων θέσεων  που προκηρύσσονται, και δεν θα γίνονται δεκτές υποψηφιότητες άσχετες από το αντικείμενο του φορέα.

Τα κριτήρια θα έχουν να κάνουν τόσο με τα αντικειμενικά προσόντα των υποψηφίων δηλαδή τις σπουδές τους, την επαγγελματική τους εμπειρία, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι, ξένες γλώσσες. Όσοι περάσουν με επιτυχία το πρώτο στάδιο θα συμμετέχουν σε δομημένη συνέντευξη, ενώ θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι δεξιότητες τους με την χρήση των νέων εργαλείων επιλογής, όπως γίνεται σε μη κρατικούς φορείς.

Ωστόσο η τελική επιλογή των στελεχών που θα αναλάβουν θέσεις ευθύνης θα είναι στην αρμοδιότητα του αρμόδιου υπουργού που έχει την εποπτεία του φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση το Υπουργικό Συμβούλιο θα μπορεί να επιλέξει τον κατάλληλο ανάμεσα στους τρεις  υποψήφιους με την υψηλότερη βαθμολογία.

Η θητεία των νέων διοικητών και προέδρων θα είναι τετραετής από τρία χρόνια που είναι σήμερα, και θα υφίστανται δυο αξιολογήσεις κατά την διάρκεια της θητείας τους. Η καινοτομία που εισάγεται είναι ότι με  την ανάληψη των καθηκόντων τους θα υπογράφουν συμβόλαια με συγκεκριμένους παραγωγικούς στόχους, τους οποίους εφόσον επιτύχουν θα αμείβονται με μπόνους. Σε διαφορετική περίπτωση, αν η απόδοση δεν κριθεί ικανοποιητική από τον προϊστάμενο υπουργό θα ακολουθεί η παύση τους  από την θέση ευθύνης. Οι αλλαγές στο σύνολο των φορέων αναμένεται να  ολοκληρωθούν όχι νωρίτερα από ένα έτος. Αντίστοιχες αλλαγές θα επέλθουν και στο σύστημα επιλογής των προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο και τους Δήμους.