Τε. Ιούν 19th, 2024

Σε αυτοδυναµία οδηγούν τα υψηλά ποσοστά συσπείρωσης της ΝΔ – Γιατί καταποντίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ

Η πολύ χαµηλή συσπείρωση την οποία εξακολουθεί να εµφανίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, µολονότι όλοι γνωρίζουν ότι έχουµε εισέλθει σε προεκλογική περίοδο -και αυτό έχει τη σηµασία του, διότι, εκτός από το πολιτικό προσωπικό, το γνωρίζει και η κοινή γνώµη-, αποτελεί τη βασική συνισταµένη της βεβαίας εκλογικής ήττας του κυβερνώντος κόµµατος. Αυτό είναι το βασικό συµπέρασµα στη Ν.∆., η οποία δεν έχει σταµατήσει να διενεργεί έρευνες των τάσεων της κοινής γνώµης, από τις οποίες προκύπτουν και άλλα ενθαρρυντικά στοιχεία για το κόµµα της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, τα οποία υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις προδικάζουν και την αυτοδυναµία του.

Ειδικότερα, παρατηρείται από την ανάλυση των σχετικών ερευνών ότι η συσπείρωση του ΣΥΡΙΖΑ µετά βίας φτάνει το 50% – που σηµαίνει ότι δυνητικώς χάνει τη µισή εκλογική δύναµή του σε σχέση µε το εκλογικό του αποτέλεσµα και ενώ πληθώρα πολιτικών γεγονότων, αρνητικών γα την κυβέρνηση, δεν προϊδεάζουν για επιστροφή των ψηφοφόρων του. Αντιθέτως, η Νέα ∆ηµοκρατία µετά την παρουσία Μητσοτάκη στη ∆ιεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης και τη θετική αξιολόγηση, από έρευνες που ακολούθησαν, της παρουσίας του αυτής σε σχέση µε την αρνητική για τον κ. Τσίπρα, εµφάνισε περαιτέρω άνοδο της συσπείρωσής της, κοντά στο 84%.

Αυτά αναφέρουν οι δηµοσκοπήσεις που έχει στα χέρια της η Ν.∆., ενώ και δηµοσκόπηση της Pulse που είδε το φως της δηµοσιότητας πριν από δέκα ηµέρες κατέγραφε ως πλεονέκτηµα της Ν.∆. το γεγονός ότι συγκρατεί περισσότερους από 8 στους 10 ψηφοφόρους της, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συγκρατεί µόλις το 51% των δικών του ψηφοφόρων. Η παρατηρούµενη άνοδος της συσπείρωσης της Ν.∆. έχει για δύο λόγους τη σηµασία της: Πρώτον, ακυρώνει το επιχείρηµα του Μαξίµου ότι ένας αρχηγός και ένα κόµµα που από νωρίς ζητούσαν εκλογές θα υποστούν κόπωση µε την ηµεροµηνία

Αυτό όχι µόνο φαίνεται ότι δεν συµβαίνει, αλλά, αντιθέτως, πληθαίνουν οι ψηφοφόροι στις τάξεις της Ν.∆. Και µάλιστα ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο σε σχέση µε το παραπάνω επιχείρηµα του ΣΥΡΙΖΑ περί κόπωσης της Ν.∆. είναι ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό των πολιτών που θέλουν προσφυγή στις κάλπες προκειµένου να αλλάξει η διακυβέρνηση της χώρας. Πράγµατι. στην τελευταία δηµοσκόπηση της Metron Analysis οι πολίτες που ήθελαν προσφυγή στις κάλπες αντιπροσώπευαν ένα ποσοστό 42%, πλειοψηφούντες όσων προτιµούσαν την εξάντληση της τετραετίας κατά 9 ποσοστιαίες µονάδες. Αντιθέτως, τα προηγούµενα χρόνια πλειοψηφούσαν αυτοί που ήθελαν την εξάντληση της τετραετίας. ∆εύτερον, αποκαλύπτει ότι έχει αρχίσει να γίνεται πεποίθηση στην ελληνική κοινω νία ότι προτεραιότητα είναι πλέον η αποµάκρυνση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία.

Αυτή η τάση ειδικότερα παρατηρείται στην περιφέρεια.Τα υψηλά ποσοστά συγκέντρωσης των «γαλάζιων» ψηφοφόρων οδηγούν σε αυτοδυναµία – Γιατί καταποντίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ H συσπείρωση δίνει νίκη στη Ν.Δ. Εχει αρχίσει να γίνεται πεποίθηση στην ελληνική κοινωνία ότι προτεραιότητα είναι πλέον η απομάκρυνση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία νία ότι προτεραιότητα είναι πλέον η αποµάκρυνση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ από την εξουσία. Αυτή η τάση ειδικότερα παρατηρείται στην περιφέρεια.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ

Η αύξηση της συσπείρωσης της Ν.∆. πρέπει να αποδοθεί σε τρεις λόγους: (α) Η στροφή της προς τον µεσαίο χώρο, που, ενώ ως έννοια είναι ευρύτερος, πλην όµως περιλαµβάνει και τους λεγόµενους κεντρώους, που αποτελούν µια συµπαγή αλλά και κρίσιµη εκλογική µάζα, έχει συµβάλει στην προσέλκυσή τους. (β) Από τους αναποφάσιστους κεντρώους η Ν.∆. κατορθώνει πλέον να έχει απορροφήσει το 60% αυτών.

Πιστεύεται, δε, ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί καθώς θα πλησιάζουµε στην ηµεροµηνία των εκλογών, βάσει της λογικής αφενός να φύγει από τη διακυβέρνηση της χώρας ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως προαναφέρθηκε, και αφετέρου λόγω της τάσης, σε ανάλογες κρίσιµες περιπτώσεις, να υπάρξει κυβερνητική σταθερότητα. Και, βεβαίως, ο προδικαζόµενος νικητής συνήθως ελκύει τους αναποφάσιστους, όταν αυτοί δεν επιλέγουν, τελικώς, την αποχή. (γ) Το 30% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ τον εγκαταλείπει, ενώ, όπως προκύπτει από την τελευταία έρευνα της Pulse, ένα 17% όσων τον είχαν ψηφίσει κατευθύνεται προς τη Νέα ∆ηµοκρατία.

ΤΑ ΚΕΡΔΗ

Με τα παραπάνω δεδοµένα, οι συγκρατηµένοι υπολογισµοί που γίνονται στην Πειραιώς είναι ότι στην καλύτερη των περιπτώσεων για τον ΣΥΡΙΖΑ -δηλαδή αν κατορθώσει και αυξήσει τη συσπείρωσή του- το εκλογικό του ταβάνι είναι το 25%, το οποίο και πάλι είναι πολύ υψηλό, αξιολογώντας το τι έχει συµβεί µέχρι σήµερα µε ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Η δε ρεαλιστική προοπτική είναι για 22% το πολύ.

Παρ’ όλα αυτά, κύκλοι της Πειραιώς, κάνοντας, προφανώς, άλλες δημοσκοπικές αξιολογήσεις, θεωρούν λάθος στις έρευνες των τάσεων της κοινής γνώμης κατά την αξιολόγηση της πρόθεσης ψήφου να γίνεται η αναγωγή με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του περασμένου Σεπτεμβρίου. Κι αυτό διότι στις εκλογές εκείνες παρατηρήθηκε ένα εντυπωσιακά μεγάλο ποσοστό αποχής, το μεγαλύτερο των οποίων προερχόταν από τη Ν.Δ. Έτσι, περίπου 250.000 ψήφοι λείπουν από τη σχετική αναγωγή.

Αυτές οι συνθήκες δεν θα υπάρχουν στις προσεχείς εκλογές. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι, όσον αφορά την αποχή ψηφοφόρων της Ν.Δ., αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, ιδίως στην Περιφέρεια, στο γεγονός ότι οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 έγιναν με λίστα. Δεδομένου, δε, ότι στην επαρχία, όπου είναι πιο κλειστές οι κοινωνίες και οι πελατειακές σχέσεις ψηφοφόρων και πολιτικών είναι διαχρονικώς πολύ στενές, οι ψηφοφόροι ήθελαν να ψηφίσουν τον δικό τους άνθρωπο και δεν ενδιαφέρονταν γι’ αυτόν που θα αναδεικνυόταν από τη λίστα. Χώρια που αυτό το σύστημα αποθαρρύνει τους υποψηφίους να τρέξουν για την εκλογή τους και, σε τελευταία ανάλυση, για το κόμμα τους.

Αν, επομένως, η αναγωγή γίνει με τα αποτελέσματα των εκλογών του Ιανουαρίου του 2015 και συγχρόνως συνεκτιμηθούν τα κέρδη της Ν.Δ. που καταγράφονται από την επιρροή της στους αναποφάσιστους, τη διαρροή του ποσοστού των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ που κατευθύνονται προς τη Νέα Δημοκρατία, καθώς και τις απώλειες του ΣΥΡΙΖΑ, τότε τα εν δυνάμει εκλογικά κέρδη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης είναι ακόμα πιο μεγάλα. Επιπλέον, ένα στοιχείο το οποίο διευκολύνει τη διακυβέρνηση της Ν.Δ. είναι και το εξής: Μία από τις βασικές επιχειρηματολογίες που διατυπώνονται σε σχέση με τις κυβερνητικές δυσκολίες της Ν.Δ. είναι και το γεγονός ότι και αυτή θα πρέπει να μην αποστεί από τις δεσμεύσεις των Μνημονίων που έχει υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Ομως, στις δημοσκοπήσεις, ειδικώς δε στην τελευταία της Pulse, οι πολίτες σε ποσοστό που θα προσέλθει η χώρα στις κάλπες.

61% θεωρούν ότι μετά την έξοδο από τα Μνημόνια -για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνησηδεν πρόκειται να βελτιωθεί η δική τους οικονομική κατάσταση. Αυτό σημαίνει: Πρώτον, ότι δεν πιστεύουν τα όσα διατείνονται ο κ. Τσίπρας και μέλη της κυβέρνησης για ένα καλύτερο αύριο για την ελληνική κοινωνία. Επομένως, το κυβερνητικό αυτό αφήγημα πάει στο καλάθι των αχρήστων από τους Ελληνες πολίτες.

Δεύτερον, ότι έχει αφομοιώσει η κοινή γνώμη το τι σημαίνουν οι αριστερές δεσμεύσεις και, επομένως, αναγνωρίζει ότι μια κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν μπορεί να παρεκκλίνει από αυτές. Και, επομένως, και η παραμικρή αλλαγή που ενδεχομένως θα μπορούσε να επιτύχει μια κυβέρνηση της Ν.Δ. στους όρους που έχει αποδεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι προς όφελός της, καθώς θα αναγνωρίζεται από την κοινωνία.