Κυ. Απρ 14th, 2024

Ευάγγελος Πάνου: Να αφήσουμε την ΚΕΔΕ έξω από το «προεκλογικό παιχνίδι»

Mε αφορμή τα όσα γράφονται ή αναπαράγονται σε μερίδα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων της ΚΕΔΕ, θα ήθελα να επισημάνω ως αρμόδιος Γενικός Διευθυντής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος τα παρακάτω:

 • Είναι ανεπίτρεπτο για αιρετούς εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, να χρησιμοποιείται η Κ.Ε.Δ.Ε. και οι εκατοντάδες μικρές και μεγάλες δράσεις που πραγματοποιεί, σε μια χρονική περίοδο που ο θεσμός βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της καθημερινής μάχης για τη στήριξη των συμπολιτών μας, ως αντικείμενο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης, με μοναδικό στόχο την εξυπηρέτηση μικροπολιτικών προσωπικών επιδιώξεων.
 • Τα όσα ισχυρίζεται ο Δήμαρχος Μαρκοπούλου κ. Σ. Μεθενίτης, σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων της ΚΕΔΕ, καθώς και οι αναφορές του περί κατασπατάλησης του αποθεματικού της από τον Πρόεδρο της κ. Γιώργο Πατούλη, δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Η ΚΕΔΕ, ως θεσμικός εκπρόσωπος της Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού, δεν λειτουργεί ως «προσωπικό μαγαζί» κανενός. Κάθε δαπάνη λειτουργίας της ΚΕΔΕ γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νόμο (π.δ/γμα 75/2011), τον οποίο και απαρέγκλιτα, εφαρμόζουν οι Υπηρεσίες της.
 • Ο τρόπος που λειτουργεί η ΚΕΔΕ και οι υπηρεσίες της είναι απολύτως διαφανής.
 • Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της και τίποτε άλλο.
 • Επιπλέον, ως μια ακόμη δικλείδα ασφαλείας, το Εποπτικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ ασκεί τον οικονομικό έλεγχο στο σύνολο των πράξεων οικονομικής διαχείρισης και η κατ’ έτος έκθεσή του, αποστέλλεται στο Υπουργείο Εσωτερικών.
 • Η δε Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ εγκρίνει κάθε χρόνο τα οικονομικά πεπραγμένα της, τα οποία ελέγχονται και από ορκωτούς λογιστές.
 • Με βάση τα παραπάνω, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει ούτε την νομιμότητα, αλλά ούτε και τη σκοπιμότητα των δράσεων που έχει αναλάβει η ΚΕΔΕ να υλοποιήσει μέσω των υπηρεσιών της , όχι μόνον κατά τη διάρκεια της θητείας της σημερινής Διοίκησης, αλλά διαχρονικά.
 • Όσον αφορά στα αναφερόμενα από τον κ. Μεθενίτη περί “κατασπατάλησης του πλεονάσματος της ΚΕΔΕ”, ούτε αυτά φυσικά ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, γιατί ο τρόπος που γίνεται η αξιοποίηση των χρημάτων της ΚΕΔΕ έχει να κάνει με τις πρωτοβουλίες και δράσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει, σε σχέση με τη χρηματοδότησή της από το Κράτος. Η ΚΕΔΕ δεν λειτουργεί ως τράπεζα, για να τοκίζει τα χρήματά της, γι αυτό και δεν κρίνεται η αποτελεσματικότητα του αιρετού, πολιτικού της προσωπικού,  από το ύψος των αποθεματικών που βρίσκονται στο ταμείο της.
 • Η διοίκηση και το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ κρίνονται ως προς την αποτελεσματικότητά τους. Από το αν χρησιμοποιούν τα χρήματα που διαθέτει με διαφάνεια και με στόχο, την εξυπηρέτηση των καταστατικών της σκοπών, για τους οποίους χρηματοδοτείται άλλωστε από τους φορολογούμενους. Η ΚΕΔΕ δεν χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ για να δημιουργεί αποθεματικά και να τα τοκίζει, αλλά για να επιτελεί το κύριο έργο της που περιγράφεται αναλυτικά στο καταστατικό της.
 • Είναι λογικό σε μια χρονική περίοδο που η κρατική χρηματοδότηση προς την ΚΕΔΕ μειώνεται διαρκώς, να αξιοποιούνται τα ταμειακά μας διαθέσιμα, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις υποχρεώσεις μας και στις πρωτοβουλίες που θεωρούμε αναγκαίες για την εκπλήρωση των στόχων της αυτοδιοίκησης και την προώθηση των συμφερόντων των τοπικών μας κοινωνιών.
 • Για να γίνει καλύτερα αντιληπτό γιατί αναγκαστήκαμε να χρησιμοποιήσουμε μέρος των ταμειακών μας διαθεσίμων το προηγούμενο διάστημα, θα παραθέσουμε τρία αριθμητικά στοιχεία, που αφορούν τα έσοδα μας σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους , των τριών τελευταίων Διοικήσεων.
 • Συγκεκριμένα, τα έσοδα της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής μας Υπηρεσίας , ανήλθαν α) την περίοδο 2007-2011(τέσσερα έτη)  στα 000.000 ευρώ. β) την περίοδο 2012-2014 (τρία έτη) στα 13.884.000 ευρώ και γ) την τρέχουσα περίοδο 2015-2018( τέσσερα έτη) στα 14.700.000 ευρω.
 • Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα αριθμητικά αυτά δεδομένα είναι ότι η σημερινή Διοίκηση της ΚΕΔΕ έχει κληθεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, έχοντας στη διάθεσή της τα λιγότερα κατ’ έτος χρήματα που είχε ποτέ Διοίκηση της ΚΕΔΕ. Αυτό το στοιχείο δεν μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει.
 • Την περίοδο λοιπόν 2015 -2018 και παρά το γεγονός ότι η χρηματοδότηση της ΚΕΔΕ από το Κεντρικό Κράτος μειώθηκε ακόμη περισσότερο, η Διοίκηση και το Δ.Σ. της επέλεξαν να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στην ανάληψη σημαντικών πολιτικών και κοινωνικών δράσεων καθώς και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της αυτοδιοίκησης. Δεν υποταχθήκαμε μοιρολατρικά στη μοίρα μας και στους σχεδιασμούς του Κεντρικού Κράτους, που ήθελε να μειώσει το ρόλο , την αξιοπιστία και την αξία του θεσμού μας. Επιλέξαμε τη δράση από την απραξία.
 • Η περίοδος 2015 -2017 είχε ακόμη μια επιπλέον ιδιαιτερότητα. Ήταν το διάστημα όπου η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού κλήθηκε να διαχειριστεί σημαντικά πολιτικά ζητήματα, που αφορούσαν ακόμη και την επιβίωση των Δήμων μας. Ζητήματα από την πρόθεση της Κυβέρνησης να μας δεσμεύσει με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου τα ταμειακά μας διαθέσιμα, τη διαχείριση του προσφυγικού, τις αυξημένες ανάγκες στήριξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού από τις συνέπειες της κρίσης, το μέλλον των εργαζομένων στους Δήμους, μέχρι την αλλαγή του Καλλικράτη και την υιοθέτηση του Κλεισθένη.
 • Για να ανταποκριθούμε στη διαχείριση των ζητημάτων της σύνθετης πολιτικής επικαιρότητας και να διαμορφώσουμε τις συνολικές μας θέσεις, επιλέξαμε να ενισχύσουμε και να αναβαθμίσουμε τη λειτουργία και την αντιπροσωπευτικότητα των οργάνων της αυτοδιοίκησης στο εσωτερικό της χώρας. Αλλά και να αναβαθμίσουμε τη διεθνή παρουσία της ΚΕΔΕ, στα ευρωπαϊκά συλλογικά αυτοδιοικητικά όργανα. Αυτό που κάποιοι για μικροπολιτική σκοπιμότητα χαρακτηρίζουν ως “πολυτελή συνέδρια και ταξίδια αναψυχής” δεν είναι τίποτε άλλο από δράσεις που υπηρετούν ένα στόχο, την προβολή της αυτοδιοίκησης και την ενίσχυση του θεσμικού της ρόλου στο σύστημα διακυβέρνησης της χώρας.

Σε αυτά  που κάποιοι κακόπιστα χαρακτηρίζουν ως “σπατάλη 8 εκατομμυρίων ευρώ” εμείς απαντάμε με απόλυτη σαφήνεια και κατηγορηματικότητα:

 1. Δεν είναι σπατάλη αλλά περισσότερη Δημοκρατία και παραγωγή πολιτικής, η αύξηση των θεματικών επιτροπών της ΚΕΔΕ στις οποίες συμμετέχουν αιρετοί εκπρόσωποι των Δήμων από όλη τη χώρα, αλλά και υπηρεσιακοί παράγοντες. Μέσα από τις συνεδριάσεις αυτών των επιτροπών διαμορφώνονται με διάλογο και σύνθεση απόψεων οι θέσεις της αυτοδιοίκησης για όλα τα ζητήματα,  που αφορούν τις τοπικές κοινωνίες και το θεσμό μας. Δεχόμαστε την οποιαδήποτε κριτική από οποιονδήποτε, για τις πολιτικές θέσεις των επιτροπών μας. Αυτό σημαίνει άλλωστε Δημοκρατία. Δεν αποδεχόμαστε όμως κριτική ως προς την σκοπιμότητα και το οικονομικό κόστος που προφανώς συνεπάγεται, η λειτουργία των επιτροπών αυτών.
 2. Δεν είναι σπατάλη η διοργάνωση των συνεδρίων της ΚΕΔΕ αλλά και των προσυνεδριακών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε όλη την Ελλάδα, με στόχο την προβολή των θέσεων της αυτοδιοίκησης στις τοπικές κοινωνίες. Η θέση μας είναι ότι πρέπει να φτάνουν και στο τελευταίο σπίτι της χώρας οι απόψεις της Αυτοδιοίκησης, γιατί πιστεύουμε πραγματικά ότι οι ενημερωμένοι πολίτες, είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι του θεσμού μας.
 3. Δεν είναι σπατάλη η διοργάνωση συνεδρίων όπως της Σάμου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του προσφυγικού, ή του Βόλου , για τη διαμόρφωση των θέσεων της ΚΕΔΕ για την αλλαγή του Καλλικράτη. Η της Αλεξανδρούπολης, για το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων.
 4. Δεν είναι σπατάλη αλλά ενίσχυση του Διεθνούς Κύρους της ελληνικής αυτοδιοίκησης η φιλοξενία στη χώρα μας Διεθνών Συνεδρίων κι εκδηλώσεων, με συμμετοχή εκπροσώπων της ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης.
 5. Δεν είναι σπατάλη η διοργάνωση των Έκτακτων Συνεδρίων και Γενικών Συνελεύσεων της ΚΕΔΕ, όταν κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε και να συν-αποφασίσουμε για κρίσιμα ζητήματα, όπως τα οικονομικά της αυτοδιοίκησης, ο Κλεισθένης, η καταστατική θέση των αιρετών του θεσμού μας, ο εκλογικός νόμος, κλπ.
 6. Δεν είναι σπατάλη, αλλά υλοποίηση της απόφασης της Γενικής μας Συνέλευσης η υλοποίηση της εκστρατείας ενημέρωσης της Κοινής Γνώμης, για τις επιπτώσεις που θα έχει στη λειτουργία των Δήμων και στην καθημερινότητα των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών, η εφαρμογή του Κλεισθένη.
 7. Δεν είναι σπατάλη, αλλά πράξη ευθύνης και έμπρακτης αλληλεγγύης η ενίσχυση με 100.000 ευρώ του Δήμου Μάνδρας, για την αντιμετώπιση των συνεπειών των πλημμυρών. Αλλά και με 600.000 ευρώ για την αποκατάσταση των ζημιών στους τρεις πυρόπληκτους Δήμους της Αττικής (Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου και Μεγαρέων) το περασμένο καλοκαίρι.
 8. Δεν είναι σπατάλη αλλά υποχρέωση, η αποπληρωμή υποχρεώσεων της προηγούμενης Διοίκησης της ΚΕΔΕ από την υλοποίηση ευρωπαϊκού προγράμματος, ύψους 1,9 εκατομμυρίων ευρώ
 9. Δεν είναι σπατάλη, αλλά κοινωνική ευθύνη η υλοποίηση του προγράμματος πρόληψης του καρκίνου του μαστού, σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία, ύψους 186.000 ευρώ, μέσω του οποίου εξετάστηκαν για πρώτη φορά εκατοντάδες γυναίκες που ζουν σε ορεινούς κι απομακρυσμένους Δήμους της Περιφέρειας της χώρας μας.
 10. Δεν είναι σπατάλη, αλλά υποχρέωση η στήριξη της καινοτομίας και της νεανικής επιχειρηματικότητας, μέσα από τη διοργάνωση για πρώτη φορά απο την ΚΕΔΕ των δυο HACKATHON- Μαραθώνιων Καινοτομίας, με δαπάνη 300.000 ευρώ περίπου αλλά και με προσέλκυση σημαντικών χορηγιών.
 11. Δεν είναι σπατάλη και πολυτέλεια, αλλά ανάγκη για εξωστρέφεια, η συμμετοχή του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ στα ευρωπαϊκά συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης και σε παγκόσμια φόρουμ, όπου διαμορφώνονται οι θέσεις που καθορίζουν το μοντέλο της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Χωρίς ισχυρή εκπροσώπηση στην Ευρώπη δεν καταφέραμε τα προηγούμενα χρόνια, τα χρόνια της αδράνειας, να διεκδικήσουμε προγράμματα και πόρους από την Ε.Ε., κάτι που αλλάξαμε την τελευταία περίοδο.
 12. Δεν είναι πολυτέλεια ούτε μπορούν να χαρακτηριστούν “ταξίδια αναψυχής” οι διεθνείς επαφές και συναντήσεις του Προέδρου της ΚΕΔΕ με διεθνείς προσωπικότητες από το χώρο της πολιτικής και της αυτοδιοίκησης. Η Κ.Ε.Δ.Ε. δεν λειτουργεί σε συνθήκες διεθνούς απομόνωσης, όπως το καθεστώς της Βόρειας Κορέας.
 13. Αντίθετα, για μας οι διεθνείς επαφές συνιστούν ουσιαστικά βήματα για την  αναβάθμιση της διεθνούς θέσης και εικόνας της  ελληνικής αυτοδιοίκησης. Και το αποτέλεσμα μιας μεθοδικής δουλειάς και μιας συντονισμένης και συγκροτημένης παρουσίας σε όλα τα ευρωπαϊκά και διεθνή φόρα, όλο αυτό το διάστημα, είναι:
 • η εκλογή του Δημάρχου Αμαρουσίου και Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, σε Αντιπρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Δήμων και Περιφερειών.
 • η εκλογή του Δημάρχου Σάμου και μέλους του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Μ. Αγγελόπουλου, ως Αντιπροέδρου του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 1. Δεν είναι σπατάλη, αλλά θετική συμβολή στην εθνική προσπάθεια για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της χώρας η ανάληψη διεθνών δράσεων σε συνεργασία με την ελληνική ομογένεια , για την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας σε χώρες όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, ο Καναδάς και σε τομείς όπως ο ιατρικός τουρισμός, το εμπόριο, η εκπαίδευση, κλπ. Αλλά και η δημιουργία στην ΚΕΔΕ Γραφείου Ομογένειας, για να συνδέσουμε την ελληνική αυτοδιοίκηση με το δυναμικό κομμάτι του Ελληνισμού, τους ομογενείς μας.

Επαναλαμβάνω λοιπόν κατηγορηματικά ότι η ΚΕΔΕ και οι υπηρεσίες της,  λειτουργούν σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία και το καταστατικό μας.

Η Διαφάνεια και Νομιμότητα σε όλα τα στάδια της λήψης και υλοποίησης των αποφάσεων του Διοικητικού μας Συμβουλίου, είναι απολύτως διασφαλισμένα. Η διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων γίνεται με απόλυτο σεβασμό κι ευθύνη και με διαρκή  “απόδοση λογαριασμού”. Και ο έλεγχος είναι διαρκής.

 

Δεν φοβόμαστε, αλλά αντίθετα επιδιώκουμε να γίνεται διαρκής έλεγχος στις πράξεις και τη λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και των υπηρεσιών μας.

Αποδεχόμαστε την πολιτική κριτική των πολιτικών μας αποφάσεων και δράσεων , στα πλαίσια μιας γόνιμης και εποικοδομητικής διαδικασίας διαλόγου,  που ήδη υφίσταται εντός του Διοικητικού μας Συμβουλίου

Αυτό όμως που δεν επιθυμούμε και θα σταθούμε αποφασιστικά απέναντι, με κάθε νόμιμο μέσο, είναι η συκοφάντησή μας, ιδιαίτερα από ανθρώπους που αν και αποτελούν στελέχη πρώτης γραμμής του αυτοδιοικητικού θεσμού, είναι  διαρκώς απόντες από τις δράσεις, τους αγώνες, τις διεκδικήσεις και τις  πρωτοβουλίες της ΚΕΔΕ.

Δεν θα ανεχθούμε “να χτίσουν” κάποιοι τις “πολιτικές καριέρες” που επιδιώκουν, σπιλώνοντας την προσπάθεια και το έργο των αιρετών μελών της Διοίκησης, του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της Κ.Ε.Δ.Ε..

Να αφήσουν έξω την Κ.Ε.Δ.Ε. από τα μικροπολιτικά τους “παιχνίδια”.

 

Ευάγγελος Πάνου

Γενικός Διευθυντής Κ.Ε.Δ.Ε.