Περιφέρεια Αττικής

Περιφέρεια Αττικής: Μεγάλα έργα οδοποιίας και αναπλάσεις χρηματοδοτούνται στον Δήμο Τροιζηνίας – Μεθάνων

Η πορεία υλοποίησης των σημαντικών έργων οδοποιίας και αναπλάσεων που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής και