Ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης θα κάνει απολογισμό του έργου της δημοτικής του αρχής και θα ανακοινώσει τις προγραμματικές θέσεις της παράταξης «Πόλη και Πολίτες» της οποίας είναι επικεφαλής.