Πε. Δεκ 7th, 2023

Συνέδριο των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών 1 & 2 Νοεμβρίου 2023

 

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

 

Οι συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές και συγκεκριμένα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ο Συνήγορος του Πολίτη και η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιώνδιοργανώνουν για πρώτη φοράεπιστημονικό συνέδριο με θέμα: «Συνταγματικά κατοχυρωμένες Ανεξάρτητες Αρχές: Η συμβολή τους σε ένα ευρωπαϊκό δημοκρατικό κράτος δικαίου», την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12:30 μ.μ. και την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ., στο Αμφιθέατρο CotsenHall της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών (Αναπήρων Πολέμου 9, Αθήνα).

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου θα κηρύξει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Η πολυετής δράση των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών έχει αναδείξει σειρά ζητημάτων, που αφορούν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας και τη δημοκρατική λογοδοσία τους, καθώς και τη βελτίωση του θεσμικού τους πλαισίου, ώστε να μπορούν να επιτελούν την υψηλή αποστολή τους. Ταυτόχρονα, οι τεχνολογικές εξελίξεις και η επιρροή που ασκούν στο αντικείμενο και τις αρμοδιότητες των ανεξάρτητων αρχών καθιστούν αναγκαία τη θεσμική και λειτουργική τους ενίσχυση.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση της συμβολής των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών στην εμπέδωση της αρχής της νομιμότητας.

Η συμμετοχή Ελλήνων και ξένων εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και της επιστημονικής κοινότητας, θα συμβάλει καθοριστικά σε έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο ο οποίος θα αναδείξει τα κρίσιμα αυτά ζητήματα και θα οδηγήσει στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων.

Η θεματολογία του Συνεδρίου και οι ομιλητές εγγυώνται μια ενδιαφέρουσα ημέρα σε όσες και όσους θελήσουν να το παρακολουθήσουν διαδικτυακά μέσω της ιστοσελίδας του και της υπηρεσίας Δίαυλος του ΕΔΥΤΕ (οι εγγραφές για συμμετοχή με φυσική παρουσία έχουν ολοκληρωθεί).