Κυ. Ιούν 16th, 2024

Ελευθερία Μωραϊτάκη Πικρού: “Με περιβαλλοντική συνείδηση και ευθύνη”

Της Ελευθερίας Μωραϊτάκη Πικρού*

Πιστεύω ακράδαντα ότι η ατομική ευθύνη και η υπευθυνότητα δεν είναι απλώς παγκόσμιες αξίες αλλά και βασικοί πυλώνες για την επίτευξη των οργανωτικών στόχων της Περιφέρειας αλλά και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Αρχικά, ως περιφερειακή σύμβουλος ασχολούμαι στενά με τα θέματα που αφορούν τα άλση αλλά και την υγεία των ζώων. Με γνώμονα αυτό, διασφαλίζω ότι σε κάθε πτυχή της εργασίας μου ενεργώ με τρόπο ώστε να διασφαλίζονται τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας, πάντα με στόχο την ευημερία και τα δικαιώματα των ζώων.

Οι περιβαλλοντικές αξιολογήσεις αποτελούν θεμελιώδες μέρος της προσέγγισής μου, δίνοντάς μου τη δυνατότητα να παρακολουθώ τις εξελίξεις και τα πρότυπα ποιότητας που αναπτύσσονται και απαιτούνται για τη συμμόρφωση με την προστασία του περιβάλλοντος, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο τη διαφύλαξη της φύσης και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της.

Επιπλέον, προσωπικά με ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και ευθύνης στις κοινότητες μέσω στοχευμένων πρωτοβουλιών δημόσιας εκπαίδευσης. Με την ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την υπεύθυνη φροντίδα των ζώων, προσπαθώ να εμπνεύσω απτές αλλαγές. Για εμένα η συνεργασία αποτελεί στοιχείο κλειδί και συνεπώς, συνεργάζομαι ενεργά και στενά με τοπικούς φορείς και οργανώσεις για να προωθήσω πρωτοβουλίες και καινοτομίες που επικεντρώνονται στην προώθηση και τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος. Άλλωστε, μαζί, πάντοτε μπορούμε να εργαζόμαστε πιο αποτελεσματικά για την καλλιέργεια ενός συλλογικού αισθήματος ευθύνης απέναντι στον πλανήτη μας και τους κατοίκους του.  Αξιοποιώντας τη θέση μου και την εμπειρία μου ως σύμβουλος, οδηγούμαι από μια σταθερή δέσμευση όχι μόνο για τη βελτίωση του περιβάλλοντος αλλά και για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τόσο για τις σημερινές γενιές όσο και για τις μελλοντικές. Μέσω της ακλόνητης αφοσίωσης μου, προσπαθώ να αφήσω ένα μόνιμο θετικό αντίκτυπο στον πλανήτη μας και τους κατοίκους του.

*Εντεταλμένη Σύμβουλος Πάρκων Αλσών & Υγείας των Ζώων – Περιφέρεια Αττικής Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία

Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Απογευματινή