Κυ. Ιούν 16th, 2024

Δήμος Ελευσίνας: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις

Στον Δήμο Ελευσίνας, ξεκίνησαν χθες Τρίτη 28 Μαΐου, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Φιλοξενία μαθητών σε κατασκηνώσεις – Καλοκαίρι 2024», που υλοποιεί στο πλαίσιο της κοινωνικής του πολιτικής, και απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες που, λόγω των σημερινών δυσχερών συνθηκών,  αδυνατούν να παρέχουν στα παιδιά τους ολιγοήμερες, έστω, θερινές διακοπές.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει φιλοξενία σε μαθητές/τέκνα  δημοτών/ κατοίκων του Δήμου Ελευσίνας, ηλικίας 7 – 15 ετών, σε κατασκηνωτικό κέντρο, κατά τους μήνες Ιούνιο ή/και Αύγουστο, για περίοδο έντεκα ημερών (10 διανυκτερεύσεις).

Ο Δήμος με το εν λόγω πρόγραμμα στοχεύει, αφ’ ενός, να στηρίξει τους  οικονομικά ευάλωτους δημότες του,  και, αφ’ ετέρου, να προσφέρει στους αυριανούς πολίτες του την ευκαιρία για τη διαμόρφωση καλύτερων κοινωνικών σχέσεων, μέσω της ανάπτυξης της συλλογικότητας, της κοινής δράσης και της αλληλεγγύης.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση από τη Τρίτη 28 Μαΐου 2024, στην Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Ελευσίνας (Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 70, 19  200  Ελευσίνα, Τηλ.: 2131601439, 413).

Η επιλογή των παιδιών, που θα συμμετάσχουν, θα γίνει από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού και θα ληφθούν υπόψη εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια .

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και Άδειας Διαμονής σε ισχύ, των γονέων
Βεβαίωση φοίτησης παιδιού ή φωτοτυπία ελέγχου προόδου.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (επιμέλεια παιδιού για μονογονεϊκές οικογένειες)
Αποδεικτικό Κατοικίας (Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας)
Πιστοποιητικό Αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ .
Κατά περίπτωση: Βεβαίωση Ανεργίας από ΟΑΕΔ σε ισχύ ή Βεβαίωση αποδοχών από εργοδότη
ΑΜΚΑ παιδιού
Ολόκληρη η αίτηση του ΕΕΑ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) σε ισχύ.
Φορολογική Δήλωση και Εκκαθαριστικό Σημείωμα 2023
Η Υπηρεσία κατά τη διαδικασία της επιλογής των δικαιούχων δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.