Δήμος Τροιζηνίας -Μεθάνων: Τα πρώτα μέτρα ανακούφισης που αποφάσισε για επιχειρήσεις και δημότες

Ο Δήμος Τροιζηνίας Μεθάνων σας ενημερώνει ότι βάσει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος Α΄): «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών, του κινδύνου διασποράς του κορωναιού COVID-19, της στήριξης της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» και με δεδομένες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε όλοι, η Οικονομική Επιτροπή κατά την 6η τακτική της συνεδρίαση την 30η Μαΐου 2020 , μετά από πρόταση του Προέδρου της και Δημάρχου κ. Σπύρου Πολλάλη, αποφάσισε με απόλυτη πλειοψηφία:

1. Την αναστολή από την 1η Μαρτίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020 της καταβολής των μισθωμάτων για την ενοικίαση των κυλικείων εντός των σχολικών μονάδων.

2. Την αναστολή της επιβάρυνσης με προσαυξήσεις στους λογαριασμούς ύδρευσης και άλλων οφειλών προς το Δήμο έως την 31η Μαΐου.

3. Την παράταση της αποπληρωμής δόσεων υφισταμένων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δήμο και απαλλαγή αυτών από προσαυξήσεις έως την 31η Μαΐου.

Παράλληλα ο Δήμος μας εξετάζει απαλλαγές και διευκολύνσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του COVID-19 (δημοτικά τέλη, παρεπιδημούντων, κοινοχρήστων χώρων κλπ) και θα ενημερωθείτε σύντομα για τις αποφάσεις που θα ληφθούν, με δεδομένο ότι εξετάζεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ώστε να καλύπτεται νομικά ο εκάστοτε επαγγελματίας. Κριτήριο της Δημοτικής Αρχής είναι η διασφάλιση των πολιτών και όχι οι ανακοινώσεις εντυπωσιασμού!