Πα. Ιούλ 19th, 2024

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Αυτοί είναι οι αντιπεριφερειάρχες του Γιώργου Αμανατίδη

Με ανακοίνωση του ο κ. Γιώργος Αμανατίδης κάνει γνωστό ότι, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας από τις 01/01/2024, θα γίνει η παρακάτω κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του Συνδυασμού μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο:

1. Χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες

α. Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κοζάνης: Βύζας Κων/νος
β. Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Φλώρινας: Τάσκας Αθανάσιος
γ. Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Καστοριάς: Σαββόπουλος Δημήτριος
δ. Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Γρεβενών: Τσακνάκης Ιωάννης

2. Θεματικοί Αντιπεριφερειάρχες

α. Αντιπεριφερειάρχης Διοίκησης, Οικονομικών και Νομικών Προσώπων: Μεταξάς Λύσσανδρος
β. Αντιπεριφερειάρχης Τεχνικών Εργων: Γκοβεδάρος Χαρίσιος
γ. Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος: Φαρμάκη Πολυτίμη
δ. Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών : Λυσσαρίδης Νικόλαος
ε. Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης: Χαρούμενος Πασχάλης
στ. Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Συνοχής: Φούντογλου Αναστάσιος
ζ. Αντιπεριφερειάρχης Διαφάνειας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού: Ραφαηλίδης Αναστάσιος
η. Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας και Αθλητισμού: Πουταχίδου Όλγα

3. Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων με τη μορφή “Εντεταλμένων Συμβούλων”

α. Πολιτική Προστασία και Κλιματική Κρίση: Κιοσές Ιωάννης
β.Ενέργεια (ειδικά Ενεργειακές Κοινότητες) και Χρηματοοικονομικοί Μηχανισμοί : Παναγιωτίδης Ιωάννης

4. Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου : Θα προταθεί ο κ. Σαμαράς Νικόλαος.

Σημειώσεις :

α. Στην παρούσα γνωστοποίηση δεν περιλαμβάνονται και θα προταθούν στο επόμενο διάστημα :
– οι συμμετοχές στην Περιφερειακή Επιτροπή
– οι πρόσθετες μεταβιβάσεις αρμοδιοτήτων
– οι συμμετοχές στις δύο (2) Αποφασιστικού Χαρακτήρα Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου
– οι συμμετοχές σε Γνωμοδοτικού Χαρακτήρα Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου
– οι συμμετοχές σε Νομικά Πρόσωπα στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια

β. Η κατανομή αρμοδιοτήτων γίνεται με λειτουργικά κριτήρια και όχι σε απόλυτη ταύτιση με το οργανόγραμμα.

γ. Τα προγράμματα / χρηματοδοτικά μέσα κάθε μορφής που συνιστούν το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, συντονίζονται από τον Περιφερειάρχη με την κατάλληλη υποστήριξη και με δυνατότητα πρόσβασης τουλάχιστον από όσους έχουν αρμοδιότητες όπως παραπάνω.

δ. Το Σύστημα Διακυβέρνησης θα υποστηρίζεται και από τις παρακάτω δομές – άτυπα Όργανα που θα έχουν συγκεκριμένη και λειτουργική σύνθεση :
– Συμβούλιο Διοίκησης
– Διευρυμένο Συμβούλιο Διοίκησης
– Πολιτικό Συμβούλιο

Στόχος του είναι η ενίσχυση του συντονισμού στο εσωτερικό, η διάχυση της κοινής προσπάθειας σε όλα τα επίπεδα, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η ενισχυμένη και διευρυμένη πολιτική στήριξη.

Λεπτομέρειες για τη σύνθεση, τον τρόπο λειτουργίας και την περιοδικότητα των συναντήσεων θα περιλαμβάνονται στην Απόφαση σύστασης των παραπάνω άτυπων Οργάνων.