Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας: Ξεκινάει η δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιαντούχων Αποβλήτων στο Ζιδάνι

Συζήτηση για τη δημιουργία Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αμιαντούχων Αποβλήτων στο Ζιδάνι ξεκινάει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το