Πα. Σεπ 29th, 2023

Στις 30 Ιουνίου λήγει η προθεσμία για ρύθμιση χρεών προς τους Δήμους

Λήγει σε λίγες μέρες η προθεσμία, εντός της οποίας μπορούν οι πολίτες, να ρυθμίσουν τις παντός είδους οφειλές τους προς τους Δήμους. Το χρέος μπορεί να ρυθμιστεί σε 2 έως 72 δόσεις, για οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από την 1η Νοεμβρίου του 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου του 2023. Η διευκόλυνση αυτή δίνεται βάσει του άρθρου 90 του Ν.5036/2023, που ψήφισε η Βουλή στο «νομοσχέδιο-σκούπα» του Υπουργείου Εσωτερικών, λίγο πριν την προκήρυξη των εθνικών εκλογών της 21ης Μαΐου.

Το μέτρο αφορά χρέη από κλήσεις της Δημοτικής Αστυνομίας, τέλη κοινοχρήστων χώρων, ΔΕΥΑ, δημοτικούς φόρους κ.α, αλλά υπάρχουν προϋποθέσεις για να μπορέσει κάποιος να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις: Να μην έχει ληξιπρόθεσμες ή αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές στις ταμειακές υπηρεσίες των Δήμων πριν την 01/11/2021 και αρρύθμιστες οφειλές μετά την 01/02/2023, να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι 31/12/2022, δηλαδή των ετών χρήσης 2021-2020-2019-2018-2017, κατά τον χρόνο της υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Στην ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν οφειλές από μισθώματα) ή αν η ρύθμισή τους απαγορεύεται από άλλους νόμους (π.χ συμβάσεις). Αν ο οφειλέτης έχει λοιπές αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν έχει εντάξει σε άλλη ενήμερη ρύθμιση δόσεων τμηματικής καταβολής, υποχρεούται εντός μηνός από την επικύρωση της αναβίωσης, να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων και εφόσον μπορούν να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Επιτόκιο ωστόσο έχουν και οι δύο ρυθμίσεις των 36 και 72 δόσεων (0,25 και 1,5 αντιστοίχως).Το ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30 ευρώ, πλην της τελευταίας.

Οι σχετικές αιτήσεις των πολιτών μπορούν να υποβληθούν στον αρμόδιο Δήμο μέσω του διαδικτυακού τόπου του δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδικής εφαρμογής του αρμόδιου δήμου.
Η νέα ρύθμιση των 36-72 δόσεων επικυρώνεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γνωστοποίησης στον οφειλέτη της σχετικής απόφασης. Στην περίπτωση που μετά 1 Φεβρουαρίου 2023 έχουν δημιουργηθεί νέες οφειλές που δεν έχουν ρυθμιστεί, ο υπόχρεος οφείλει μέσα σε ένα μήνα από την επικύρωση της ένταξης να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των είκοσι τεσσάρων (24) ή σαράντα οκτώ (48) δόσεων. Η ρύθμιση οφειλών προς τους δήμους έως και σε 36 ή 72 δόσεις χάνεται σε περίπτωση μη καταβολής έστω και μίας (1) μηνιαίας δόσης.

Περικλής Καπετανόπουλος