Ο Σταύρος Αρναουτάκης στο e-ota: Πολυδύναμο εργαστήρι ανάπτυξης η Κρήτη – Άλμα στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη

*Στον Σωτήρη Πολύζο

Ο περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, μιλάει στο e-ota κάνοντας τον δικό του «απολογισμό» έπειτα από μια δύσκολη περίοδο για κάθε προορισμό, όπως η Κρήτη. Μιλάει για τα εργαλεία που της έδωσαν τη δύναμη να σταθεί όρθια και αναλύει τα σχέδια και τις προοπτικές της Περιφέρειας σε μια σειρά κρίσιμων τομέων.

 Ποιες είναι οι προτεραιότητες της Κρήτης στη Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027;

Η Κρήτη και τα επόμενα χρόνια καλείται να λειτουργήσει σαν ένα πολυδύναμο εργαστήρι ανάπτυξης. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ως Περιφέρεια Κρήτης, πρέπει να κάνουμε σαφές πως σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η επένδυση στην περιφέρεια δεν αποτελεί απλώς περιφερειακή πολιτική, αλλά τη μόνη βιώσιμη εθνική αναπτυξιακή πολιτική. Σε αυτό το πλαίσιο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2021-2027» σχεδιάζεται στη βάση της ανατροφοδότησης των βασικών πυλώνων της οικονομίας του νησιού, της πολλαπλασιαστικότητας των πόρων, της προετοιμασίας μελετών και έργων και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Οι στρατηγικοί στόχοι της Περιφέρειας αφορούν στην Ποιοτική Ανάπτυξη.

Στην Ενεργό Περιβαλλοντική Διαχείριση, με πρόληψη επιπτώσεων στο περιβάλλον και ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στα έργα και δραστηριότητες. Στην Κοινωνική Δυναμική και Κοινωνική Συνοχή, με ενίσχυση της δημογραφικής/κοινωνικής δυναμικής και της φροντίδας ευάλωτων ηλικιακών/κοινωνικών ομάδων. Και στην Αποτελεσματική Διακυβέρνηση, με ενίσχυση των ικανοτήτων της Δημόσιας Διοίκησης και της ενεργού και αποδοτικής συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στην αναπτυξιακή διαδικασία. Επιπρόσθετα, εξειδικευμένοι στόχοι της νέας προγραμματικής περιόδου αποτελούν και η εστίαση στην εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού. Η Στρατηγική της Εξυπνης Εξειδίκευσης, η στήριξη ενός περιφερειακού οικοσυστήματος καινοτομίας και η σύνδεση της έρευνας με την αγορά αποτελούν δράσεις που εντάσσονται στον συγκεκριμένο στόχο. Επιπλέον, ακόμα έναν άξονα δράσης αποτελεί η μετάβαση σε μια πιο πράσινη, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική Ευρώπη, μέσω της προώθησης της καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων.

Ισχύει ότι τα τελευταία χρόνια η Κρήτη εξέρχεται οριστικά από την ενεργειακή απομόνωση;

Η υλοποιούμενη ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο και με την Αττική το 2023, που θα καλύψει το μεγάλο ενεργειακό έλλειμμα του νησιού, μας επιτρέπει να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τη θέση μας στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Επίσης, θα βελτιώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της Κρήτης, με σημαντική μείωση των ρύπων κατά 60%. Παράλληλα, με το διακρατικό ευρωπαϊκό έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης των συστημάτων Ισραήλ – Κύπρου – Ελλάδας, η Κρήτη αποκτά κομβικό ρόλο στη μελλοντική αξιοποίηση των υδρογονανθράκων της λεκάνης της Μεσογείου. Μεταβάλλεται, έτσι, οριστικά η θέση της Κρήτης στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, καθώς το νησί θα γίνει μέρος των πιο καινοτόμων έργων διασύνδεσης συνεχούς ρεύματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κάνουμε, έτσι, ένα βήμα προς τα εμπρός, διανύοντας τον δρόμο προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και την περιβαλλοντική προστασία. Επιπρόσθετα, με τη μελέτη για τον ενεργειακό σχεδιασμό, με την ολοκλήρωση του περιφερειακού σχεδιασμού για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και με την υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων βελτιώνουμε συνεχώς το ενεργειακό αποτύπωμα του νησιού.

Η πανδημία αφήνει ισχυρά αποτυπώματα σε πολλούς τομείς της οικονομίας. Πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην Κρήτη;

Η Περιφέρεια Κρήτης πρώτη σε επίπεδο χώρας διαθέτει στοιχεία για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην τοπική αγορά εργασίας μέσα από τον Περιφερειακό Μηχανισμό Παρακολούθησης της Αγοράς Εργασίας, που υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Είναι ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο, μεγάλης κλίμακας, που λειτουργεί τα τελευταία χρόνια στο νησί, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020» και αποτελεί τον πρώτο Περιφερειακό Μηχανισμό για την Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα. Αντικείμενό του είναι η διαχρονική και πολυεπίπεδη παρακολούθηση των τάσεων και η διάγνωση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας. Η έκθεση, εκτός από τα στοιχεία που καταγράφει κάθε έτος, τα τελευταία τέσσερα χρόνια, περιέχει μια ειδική, νέα ενότητα, η οποία αποτυπώνει τις συνθήκες που διαμορφώνονται την περίοδο της πανδημίας. Ετσι, η Περιφέρεια Κρήτης είναι η πρώτη Περιφέρεια στην Ελλάδα που έχει αναλυτικά δεδομένα για όλες τις παραμέτρους των επιπτώσεων της πανδημίας στην αγορά εργασίας το 2020, που θα συμβάλουν στον σχεδιασμό περαιτέρω στοχευμένων δράσεων.

Αναφερθήκατε στον τουριστικό κλάδο. Για την Περιφέρειά σας ο τουρισμός τραβά τον τροχό της ανάπτυξης;

Η Κρήτη βρίσκεται αντιμέτωπη με δύο μεγάλες προκλήσεις: την αντιμετώπιση της πανδημίας, για την οποία έχουμε ακόμη δρόμο να διανύσουμε, και τον τουρισμό, που αποτελεί για μας ζωτική προτεραιότητα, καθώς η αναζωογόνησή του είναι συνυφασμένη με τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας, αλλά και με την οικονομική ανάκαμψη στο νησί. Βιώνοντας έναν χρόνο την υγειονομική κρίση, γνωρίζουμε πλέον τις θεατές και αθέατες πλευρές της. Πρώτιστα αντιλαμβανόμαστε τις επιζήμιες επιπτώσεις της σε όλο το φάσμα της παραγωγικής, οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Σήμερα, με τη γνώση και την εμπειρία που αποκτήσαμε, είναι βέβαιο πως δεν κινούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά. Εχουμε προετοιμαστεί καλύτερα. Εχουμε επιμορφώσει δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους της Κρήτης στα μέτρα πρόληψης στους χώρους εργασίας. Παρ’ όλα αυτά, ο μετριασμός των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία του νησιού συνεχίζει να αποτελεί δύσκολη εξίσωση. Τον προηγούμενο χρόνο δώσαμε μαζί τη μάχη και τα καταφέραμε επειδή συνεργαστήκαμε. Περιφέρεια, δήμοι, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρηματίες από τον κλάδο του τουρισμού και εκπρόσωποι των εργαζομένων δημιουργήσαμε ασπίδα προστασίας για έναν από τους ισχυρότερους πυλώνες της οικονομίας του νησιού. Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να διατηρούμε το ισχυρό τουριστικό μας πλεονέκτημα. Η Κρήτη παραμένει ένας ελκυστικός και ασφαλής προορισμός.