Τε. Ιούλ 24th, 2024

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Αντιπλημμυρικά έργα στην Τρίπολη ύψους 5 εκατ. ευρώ

Το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας της Τρίπολης, στην περιοχή Ζευγολατιού – Νεοχωρίου, συνολικού προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ, εντάχθηκε στο ΕΠ “Πελοπόννησος 2014 – 2020” με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Το εν λόγω έργο, όπως σημειώνεται στην απόφαση, περιλαμβάνει την κατασκευή υποδομών αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής του Ζευγολατιού και του Νεοχωρίου Αρκαδίας και ειδικότερα την κατασκευή του συνόλου των τάφρων ώστε να οδηγείται κατά το δυνατόν η πλημμυρική απορροή στον βασικό αποδέκτη που είναι το ρέμα Οφις.

Οι συγκεκριμένες υποδομές θα συμβάλουν στην βελτίωση των συνθηκών ροής των υδάτων, στη μείωση του κινδύνου από πλημμύρες και στον έλεγχο των διαβρώσεων καθώς και των αποθεμάτων των φερτών υλικών.

Την απόφαση του περιφερειάρχη Π. Νίκα μπορείτε να την δείτε εδώ.