Δημοσκόπηση: Ψήφο εμπιστοσύνης δίνουν οι δήμαρχοι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη

Τρεις μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων τους από τους νεοεκλεγμένους Δημάρχους, η έρευνα της OPINION POLL που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Δικτύου πόλεων «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», αναδεικνύει κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμαρχοι και σημαντικά θεσμικά θέματα που χρειάζονται αντιμετώπιση με ριζικές αλλαγές.

Στην έρευνα έλαβαν μέρος μόνο οι Δήμαρχοι και το γεγονός ότι απάντησαν μέσα σε λίγες μέρες 103, δηλαδή το 31% επί του συνόλου και μάλιστα αναλογικά ανά Περιφέρεια και πληθυσμιακή κατηγορία των Δήμων καθιστά τα αποτελέσματα ιδιαίτερα σημαντικά, υλικό προς μελέτη για την διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα οι Δήμαρχοι κρίνουν ότι υπάρχει καλή συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και με τους Περιφερειάρχες. Εντύπωση δημιουργεί ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό ικανοποίησης της συνεργασίας το Υπουργείο Εσωτερικών ( 80.3% με αντίθετη άποψη μόνο από το 4.15% ) , απ΄ ότι με τους Περιφερειάρχες, αν και το ποσοστό ικανοποίησης είναι και πάλι μεγάλο( 73.85% με αντίθετη άποψη 10.77%).

Σημαντική απήχηση φαίνεται ότι συγκεντρώνουν δύο νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης. Η μία είναι η ρύθμιση για την εξασφάλιση της κυβερνησιμότητας των Δήμων λόγω των δυσκολιών από την εφαρμογή της Απλής Αναλογικής με την οποία συμφωνεί το 95.6% των Δημάρχων , με μόνο το 2.94% να έχει αντίθετη άποψη. Η άλλη είναι η ρύθμιση για την δυνατότητα συνεργασίας με ιδιώτες για την παροχή Υπηρεσιών όπως η Καθαριότητα ή η Συντήρηση Πρασίνου και του Ηλεκτροφωτισμού , με το 75% να συμφωνούν μ΄αυτή έναντι του 25%.

 

Ορισμένες επισημάνσεις από τον Υπεύθυνο Ερευνών της OPINION POLL Ζαχαρία Ζούπη

Τα πέντε πρώτα ως προς την αξιολόγηση προβλήματα που οι Δήμαρχοι έχουν αποφασίσει να δώσουν προτεραιότητα είναι : Καθαριότητα 16%, Ύδρευση- Αποχέτευση 12.65%, Υποδομές 9.6%, Οδικό Δίκτυο 7.1% , Επάρκεια Φωτισμού 6.8%

Ως βασικοί παράγοντες που δυσκολεύουν το έργο των Δημάρχων αναδεικνύονται οι ελλείψεις προσωπικού με 27.7%, η γραφειοκρατία της Κεντρικής Εξουσίας με 21.1% και το αναχρονιστικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με 19.3% . Ακολουθούν οι Οικονομικές δυσκολίες με 18.1% και η αδιαφορία/άγνοια των δημοτικών υπαλλήλων με 10.84%. Προκαλεί εντύπωση ότι κατά την άποψη των Δημάρχων χαρακτηρίζεται αναχρονιστικό το πλαίσιο, ενώ δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα από την ψήφιση του «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ» από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Είναι εμφανές ότι δεν θεωρείται ότι δημιούργησε ένα σύγχρονο πλαίσιο.

Εντύπωση ακόμα προκαλεί ότι οι Οικονομικές δυσκολίες ιεραρχούνται ως 40 στην σειρά πρόβλημα που δυσκολεύει το έργο των Δημάρχων. Ωστόσο σε επομένη ερώτηση φαίνεται ότι συσσωρεύονται χρέη, αφού το 85% των Δημάρχων θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ξανά ένας χειρισμός και δυνατότητα εξόφλησης χρεών προς ιδιώτες με ληξιπρόθεσμα, όπως είχε συμβεί λίγα χρόνια πριν.

Οι βασικές ελλείψεις προσωπικού εντοπίζονται στις Τεχνικές Υπηρεσίες με 74.63% και ακολουθούν οι Οικονομικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Καθαριότητας και Περιβάλλοντος με 10.43% και 10. 45% αντίστοιχα.

Οι Δήμαρχοι κρίνουν ότι υπάρχει καλή συνεργασία τόσο με το Υπουργείο Εσωτερικών, όσο και με τους Περιφερειάρχες. Εντύπωση δημιουργεί ότι είναι μεγαλύτερο το ποσοστό ικανοποίησης της συνεργασίας το Υπουργείο Εσωτερικών ( 80.3% με αντίθετη άποψη μόνο από το 4.15% ) , απ΄ ότι με τους Περιφερειάρχες , αν και το ποσοστό ικανοποίησης είναι και πάλι μεγάλο( 73.85% με αντίθετη άποψη 10.77%).

Σημαντική απήχηση φαίνεται ότι συγκεντρώνουν δύο νομοθετικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης. Η μία είναι η ρύθμιση για την εξασφάλιση της κυβερνησιμότητας των Δήμων λόγω των δυσκολιών από την εφαρμογή της Απλής Αναλογικής με την οποία συμφωνεί το 95.6% των Δημάρχων , με μόνο το 2.94% να έχει αντίθετη άποψη. Η άλλη είναι η ρύθμιση για την δυνατότητα συνεργασίας με ιδιώτες για την παροχή Υπηρεσιών όπως η Καθαριότητα ή η Συντήρηση Πρασίνου και του Ηλεκτροφωτισμού , με το 75% να συμφωνούν μ΄αυτή έναντι του 25%.