Σα. Ιούν 15th, 2024

ΕΟΤ

Περιφέρεια Αττικής: Συνεργασία με τον ΕΟΤ με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Αττικής

Η δρομολόγηση κοινών δράσεων με στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Αττικής στον τουριστικό