Πε. Ιούν 20th, 2024

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Δημοσκόπηση της Innovation Metrisis Poll για τον δήμο Καλλιθέας: 15 μονάδες μπροστά ο Δημήτρης Κάρναβος

Σηµαντικό προβάδισµα του νυν δηµάρχου Καλλιθέας, ∆. Κάρναβου, έναντι των υπόλοιπων υποψηφίων καταγράφει η εταιρεία