ΔΗΜΑΡΧΟΙ

Ευχάριστα νέα για τους δήμους στο συνέδριο της ΚΕΔΕ: Συμπληρωματική χρηματοδότηση μέσω ΚΑΠ και δέσμευση για ξεκαθάρισμα αρμοδιοτήτων

Με σημαντικές ειδήσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της