ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Προκηρύχθηκε ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός για τη μελέτη του Αρχαιολογικού Μουσείου Αθήνας στην Ακαδημία Πλάτωνος

Ο διαγωνισμός προβλέπεται στην Προγραμματική Συμφωνία που υπογράφτηκε το 2021 Προκηρύχθηκε από την «Ανάπλαση Αθήνας