Πα. Ιούλ 19th, 2024

ΑΔΕΣΠΟΤΑ

Δήμος Καρδίτσας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τα αδέσποτα ζώα έτους 2023»

Ο Δήμος Καρδίτσας προκειμένου να προβεί στην απευθείας ανάθεση «Παροχή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για τα αδέσποτα ζώα έτους 2023» δέχεται προσφορές μέχρι την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 12.00 μ.μ. στο Πρωτόκολλο του Δήμου