Δε. Φεβ 26th, 2024

Μυτιλήνη: Ψηφιοποιείται το ιστορικό αρχείο κοινοτήτων της Δυτικής Λέσβου

Tο ιστορικό αρχείο 10 Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου ψηφιοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Τεκμηρίωση, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή σε Βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου». Με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν πάνω από 6.500 ιστορικά τεκμήρια και τόμοι της περιόδου από τα τέλη του 17ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα (1650 – 1970) που υπάρχουν διάσπαρτα σε 10 Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκε υλικό από τις Κοινότητες της Αγίας Παρασκευής, Φίλιας, Λέσχη Αρίσβης, Σκαλοχωρίου, Πολιχνίτου, Μανταμάδου, Συκαμιάς, Πέτρας, Μολύβου και Ερεσού. «Μέσα από την μελέτη των 300 περίπου ετών τοπικής ιστορίας, παρουσιάζονται οι κοινωνικοί, οικονομικοί και εθνολογικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τις συνθήκες διαβίωσης στη δυτική πλευρά του νησιού. Με την επιστημονική τεκμηρίωση των ιστορικών αυτών τεκμηρίων, όλα τα γεγονότα καθίστανται προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, καταργώντας γεωγραφικούς περιορισμούς και εξοικονομώντας χρόνο στη μελέτη τους» αναφέρει σε δήλωση του ο δήμαρχος Δυτικής Λέσβου Ταξιάρχης Βέρρος.

Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, στόχος σύμφωνα με το πρόγραμμα είναι η ανάδειξη των εγγράφων, βιβλίων, αρχειακών τεκμηρίων και λαογραφικού υλικού, μοναδικής και ανεκτίμητης αξίας, τα οποία λόγω της σπουδαιότητάς τους και της επιτακτικής ανάγκης να διασωθούν από τη φθορά του χρόνου, ψηφιοποιήθηκαν, τεκμηριώθηκαν και διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό μέσω της διαδικτυακής πύλης.

Το έργο που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση την περασμένη Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER Λέσβου. Συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ενδιάμεσος φορέας Διαχείρισης ΕΤΑΛ Α.Ε. (Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου Α.Ε.). Η ιστοσελίδα του έργου είναι: https://www.mwlesvos-archive.gr και μπορεί κάποιος να την επισκεφτεί και μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Λέσβου: https://www.mwlesvos.gr

Στο ψηφιοποιημένο και τεκμηριωμένο υλικό περιλαμβάνονται κυρίως:
– Πρακτικά Συνεδριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου των εκάστοτε Κοινοτήτων. Πρόκειται για βιβλιοδετημένους τόμους που περιλαμβάνουν συζητήσεις, ψηφοφορίες, αποφάσεις και μειοψηφούσες γνώμες για οποιοδήποτε καθημερινό ζήτημα. Τα θέματα των ημερήσιων διατάξεων είναι οικονομικά, διοικητικά (περιφερειακά, δημοτικά, τοπικά), τεχνικά, ψυχαγωγίας, πολιτισμού, ιστορικά, αρχαιολογικά, περιβαλλοντικά, αθλητισμού, εθελοντισμού, πολεοδομικά, ρυμοτομικά, καθαριότητας, φιλανθρωπικά, υγείας, κοινωνικής μέριμνας, νομικά, κλπ.

– Αρχεία Αλληλογραφίας που αποτελείται κυρίως από επιστολές και τηλεγραφήματα μεταξύ των Δημάρχων των Κοινοτήτων της Δυτικής Λέσβου και της Νομαρχίας Λέσβου, του Επιμελητηρίου, του Ειρηνοδικείου, τις Αστυνομικές, Στρατιωτικές και Δασικές Αρχές, τους Οικονομικούς Εφόρους, Τραπεζών κά. και διαφόρων ιδιωτών.

Άλλα αρχεία που συναντά κανείς είναι:
– Κτηματολόγια όπου πραγματοποιείται μια γενική καταγραφή της κτηματικής περιουσίας δημόσιας και ιδιωτικής των Κοινοτήτων της Δυτικής Λέσβου. Συνήθως περιλαμβάνεται μια γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεμαχίου.

– Προκηρύξεις για προσλήψεις στον δημόσιο τομέα όπου επισυνάπτονται οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή των υποψηφίων.

– Και μια πληθώρα αρχείων με μοναδικό περιεχόμενο όπως εγκυκλίους, πρωτόκολλα, πίνακες γεννηθέντων, φακέλους οικογενείας, φύλλα πορείας κ.ά.