Τρ. Σεπ 26th, 2023

Με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής στο δήμο Φυλής η εγκατάσταση πιλοτικού ερευνητικού συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας

Το πρωτοπόρο πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πλημμύρας στην τεχνητή λίμνη εντός του Πάρκου Πόλης των Άνω Λιοσίων και οι διαδικασίες που θα ακολουθηθούν για την υπογραφή της σχετικής προγραμματικής σύμβασης του έργου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη με τον Δήμαρχο Φυλής Χρ. Παππού κατά την επίσκεψη του Περιφερειάρχη στο Δημαρχείο της πόλης.

Παρόντες στην συνάντηση ήταν επίσης ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Λ. Κοσμόπουλος, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής Γ. Στρατιδάκης, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης και της Μονάδας Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής.

Πρόκειται για ένα πιλοτικό έργο, προϋπολογισμού 409.944,00 ευρώ, το οποίο βασίστηκε σε καλή πρακτική που εφαρμόζεται στη Γαλλία, σχεδιάστηκε από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον Δήμο Φυλής, και το οποίο εντάσσεται στο Περιφερειακό Σχέδιο Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) Αττικής : «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ ΣΕ «BUFFER ZONES». Το έργο, χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Αττικής, καθώς αφορά στις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής στην τρωτότητα υποδομών.

Άμεσα από το σχεδιασμό στην πράξη

Αξίζει να επισημανθεί ότι πρόκειται για καινοτόμο σύστημα που μετεξελίσσεται σε έργο μέσα από μια δημιουργική συζήτηση σχεδιασμού ανταλλαγής καλών πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ειδικότερα, το έργο αφορά στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης που εκπονήθηκε, μεταξύ άλλων, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Βελτίωση της ποιότητας των υδάτων των ευρωπαϊκών ποταμών μέσω έξυπνων πολιτικών διαχείρισης» , στο οποίο η Περιφέρεια Αττικής είναι εταίρος μέσω του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής. Το εν λόγω έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg Europe και στοχεύει στην περαιτέρω εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για το νερό, προτείνοντας και προωθώντας την έξυπνη διαχείριση των υδάτων με βάση τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών.

Επισημαίνεται ότι, στην ίδια περιοχή σύμφωνα με το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου προβλέπονται εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας προωθημένος πόλος αναψυχής με υπαίθριους, ημιυπαίθριους και στεγασμένους χώρους, γύρω από την τεχνητή λίμνη, ενώ μεσομακροπρόθεσμα με την μονιμοποίηση των υδάτων υπολογίζεται να δημιουργηθεί ένας αστικός υδροβιότοπος.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης αναφερόμενος σχετικά επισήμανε πως το συγκεκριμένο έργο θα συμβάλλει καθοριστικά στην έρευνα και τον προγραμματισμό για την αντιμετώπιση των πλημμυρών, καθώς θα αποτελέσει πιλότο για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και θα καθοδηγήσει αναλόγως τα μέτρα – κατευθύνσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων. «Πρόκειται για ένα καινοτόμο, πρωτοποριακό έργο, το οποίο θα εφαρμοστεί στο Δήμο Φυλής. Παράλληλα, εκτός από τα σημαντικά ερευνητικά στοιχεία τα οποία θα μπορούμε να συλλέξουμε, θα αποτελέσει και έναν οδηγό για την έξυπνη διαχείριση των υδάτων, αλλά και μακροπρόθεσμα, σύμφωνα και