Πα. Δεκ 8th, 2023

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Χρηματοδότηση μελετών ανάπτυξης και αναβάθμισης των υποδομών του Πανεπιστημίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο για τη χρηματοδότηση των μελετών ανάπτυξης και αναβάθμισης των υποδομών τού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 8.604.078,59 ευρώ, με Δικαιούχο το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Πρόκειται για τη χρηματοδότηση των μελετών για την ανέγερση νέων κτιρίων της Πολυτεχνικής Σχολής τού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ Κοζάνης για τη στέγαση των Τμημάτων Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων και για την ανέγερση νέου κτιρίου τής Σχολής Θετικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά για τη στέγαση του Τμήματος Μαθηματικών.

Η χρηματοδότηση των μελετών, η οποία θα εξασφαλίσει την απαιτούμενη ωριμότητα για τη χρηματοδότηση της κατασκευής των αντίστοιχων υποδομών από τα προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, αποτελεί έμπρακτη υποστήριξη της προσπάθειας ενδυνάμωσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και την ανάδειξή του σε ένα από τα σημαντικά Πανεπιστήμια της χώρας.

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 11 «Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, καθώς και τις δράσεις και τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίες Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 στη διεύθυνση www.pepdym.gr.