Δε. Οκτ 2nd, 2023

Επιστολή Πέτσα στους Δήμους όλης της χώρας για την καταγραφή των αθλητικών τους εγκαταστάσεων

Πρόκειται για μία πρωτοβουλία του κ. Πέτσα –προκειμένου να επισπευσθεί η σχετική διαδικασία από την πλευρά των Δήμων– σε συνέχεια της συνάντησηςτου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Λευτέρη Αυγενάκη, στις 29 Μαρτίου 2022, στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Με την παρούσα επιστολή, ο κ. Πέτσας καλεί τους Δήμους που δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμη στην καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών τους ορίων, να το πράξουν, προκειμένου –όπως σημειώνει ο Αναπληρωτής ΥπουργόςΕσωτερικών– να μπορεί να σχεδιαστεί, στοχευμένα και αποτελεσματικά, η προτεραιοποίηση της αναβάθμισης και ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, μέσω της ενεργοποίησης των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων.

Επισημαίνεται ότι η ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ.Ε. και εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό του Υφυπουργείου Αθλητισμού για δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Υποδομών, γιαπρώτη φορά στην Ελλάδα.

Μέχρι στιγμής, στην καταγραφή των αθλητικών τουςεγκαταστάσεων έχουν προχωρήσει περισσότεροι από 280 Δήμοι της χώρας, ενώ –σε επόμενο χρόνο– στην ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ» θα κληθούν να δηλώσουν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις τόσο οι 13 Περιφέρειες, όσο και τα νομικά πρόσωπα Δήμων και Περιφερειών.

Ολόκληρη η επιστολή:

Θέμα: «Ψηφιακή πλατφόρμα “ΠΕΛΟΠΑΣ” για την καταγραφή όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων της χώρας»

Όπως γνωρίζετε, έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ η ψηφιακή πλατφόρμα «ΠΕΛΟΠΑΣ», στην οποία οι Δήμοι όλης της χώρας δηλώνουν, για πρώτη φορά, όλες τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις και την κατάσταση αυτών. Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://pelopas.govapp.gr/, ενώ οι χρήστες μπορούν να βρουν το εγχειρίδιό της στο wiki του govHUB.

Η καταγραφή αυτή είναι απαραίτητο να γίνει σε επίπεδο Περιφέρειας, Δήμου και εποπτευόμενου φορέα σε ολόκληρη την Επικράτεια.
Με την αξιοποίηση των στοιχείων της ψηφιακής αυτής καινοτομίας, τα οποία αφορούν για παράδειγμα την παλαιότητα κάθε αθλητικής εγκατάστασης, τις τυχόν ελλείψεις, τα αθλήματα που φιλοξενεί, κ.λπ., μπορεί να σχεδιαστεί –στοχευμένα και αποτελεσματικά– η προτεραιοποίηση της αναβάθμισης και ο εκσυγχρονισμός των αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, μέσω της ενεργοποίησης των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, πάντοτε με γνώμονα την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλείσθε σε επίπεδο Δήμου να πραγματοποιήσετε την είσοδό σας στην πλατφόρμα και να προχωρήσετε άμεσα στην καταχώρηση ή/και επικαιροποίηση όλων των απαραίτητων στοιχείων, προκειμένου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η συνολική καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων ανά την επικράτεια.

Αμέσως μετά –χάρη στην διεύρυνση του «Πέλοπα»– ακολουθούν, προκειμένου να δηλώσουν τις αθλητικές τους εγκαταστάσεις, οι 13 Περιφέρειες της χώρας καθώς και τα νομικά πρόσωπα Δήμων και Περιφερειών.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.