Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Συνήλθε η Επιτροπή Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός των δήμων, ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οργάνωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΚΕΔΕ, η οποία συνήλθε την Πέμπτη (30/9) υπό την προεδρία του Ι. Τσιάμη μέλους του ΔΣ της ΚΕΔΕ, και του αντιπροέδρου Χ. Δημαρχόπουλου και τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ Δ. Καφαντάρη και του γενικού διευθυντή της ΚΕΔΕ Ι. Καραγιάννη.

Βασικό θέμα συζήτησης ήταν οι θέσεις της Επιτροπής στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Θεσσαλονίκη 14 – 16 Οκτωβρίου, οι οποίες θα έχουν σαν βασικό άξονα τις Ψηφιακές Υπηρεσίες Ο.Τ.Α, χρονοδιάγραμμα νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών καθώς και τη λειτουργία – αναβάθμιση του Κόμβου GovHUB.

Στο συνέδριο – όπως αναφέρεται και στο πρόγραμμα – αναμένονται οι ανακοινώσεις από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Κ.Ε.Δ.Ε, για την εξειδίκευση των έργων Smart City του Ταμείου Ανάκαμψης για τους Ο.Τ.Α και τη νέα μεγάλη πρόσκληση χρηματοδότησης έργων Ψηφιακού Μετασχηματισμού από το ΥΨηΔι για όλους ανεξαιρέτως τους Δήμους της χώρας.

Επίσης κατεγράφησαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι κατά την εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας τους. Παράλληλα τονίστηκε η αναγκαιότητα διασφάλισης της χρηματοδότησης των δήμων για την εκπόνηση στρατηγικού σχεδιασμού μετάβασης στην ψηφιακή εποχή.

Άλλα θέματα που συζητήθηκαν είναι:

 Η επανέναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ διόρθωσης τετραγωνικών – https://tetragonika.govapp.gr – έως τις 31 Δεκεμβρίου.

 Ενημέρωση από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ για τα παραδοτέα του έργου του ΥΠ.ΕΣ. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα με θέμα «Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών ΟΤΑ».

 Ενημέρωση για την απόδοση στους δήμους από το Notification Center της ΑΑΔΕ / ΓΓΠΣ ΔΔ των στοιχείων email των φυσικών προσώπων, μέσω της υπηρεσίας του φορολογικού μητρώου /GovHUB.

 Επιλογή δήμων για την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία της «πλατφόρμας Οδών και Αριθμών» της ΓΓΠΣ ΔΔ σε συνεργασία με τη Κτηματολόγιο ΑΕ.

 Επιλογή δήμων για την ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία του συστήματος «Κέντρο Πληρωμών / Οφειλών Φυσικών και\ Νομικών Προσώπων» της ΓΓΠΣ ΔΔ.