Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Προσλήψεις γιατρών στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά δύο (2) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας, που εδρεύει στο Κερατσίνι Νομού Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:

1. «Παροχή Υπηρεσιών για θέματα υγείας και ιατρικής φροντίδας στα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας» και

2. «Παροχή Υπηρεσιών για θέματα υγείας και ιατρικής φροντίδας στα παιδιά των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας»

συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ