Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Έρχεται προκήρυξη πρόσληψης για τους υπηρεσιακούς γραμματείς των υπουργείων

Μέσα στον Νοέμβριο αναμένεται η προκήρυξη του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού για την κάλυψη 17 θέσεων υπηρεσιακών γενικών γραμματέων στα υπουργεία της Κυβέρνησης. Οι επιλεγέντες θα έχουν την ευθύνη της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και της οικονομικής λειτουργίας των υπουργείων.

Υπενθυμίζεται ότι με τις αλλαγές που έκανε στο άρθρο 36 του νομοσχεδίου για το Επιτελικό Κράτος ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, προβλέπεται πλέον ότι: -Στην επιλογή των υπηρεσιακών γραμματέων, η μοριόδοτηση της συνέντευξης από 50% που ήταν στο αρχικό κείμενο του νομοσχεδίου περιορίζεται στο 40%, με μοριόδοτηση 25% για τα τυπικά προσόντα και 35% για την εμπειρία.

Επίσης, υιοθετείται το μοντέλο της δομημένης συνέντευξης για το κομμάτι που έχει να κάνει με την επιλογή από το ΑΣΕΠ, των υπηρεσιακών γενικών γραμματέων. – Καταργείται η διάταξη που όριζε ότι ήταν κώλυμα η προηγούμενη 5ετής απασχόληση σε πολιτικό γραφείο. – Στην επιλογή των υπηρεσιακών γενικών γραμματέων, το Σώμα το οποίο θα επιλέγει θα είναι 5μελές με τα 4 μέλη να προέρχονται από το ΑΣΕΠ και τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.