Πε. Νοέ 30th, 2023

Με 260 εκατομμύρια θα ενισχυθούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες προκειμένου να κατασκευάσουν τα απαραίτητα  έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.

 

Τα χρήματα διαχειρίζεται η  Ειδική Γραμματεία Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ταμείου Συνοχής η οποία κάλεσε τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) να υποβάλλουν προτάσεις στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες θα πρέπει να προτείνουν έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, ειδικά για τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πλημμύρες, τις πυρκαγιές και τα άλλα έντονα φυσικά φαινόμενα και κινδυνεύουν να ζήσουν και πάλι τις ίδιες καταστροφές στο μέλλον. Τα έργα που δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν στο ΕΣΠΑ θα προγραμματιστεί η χρηματοδότηση τους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Οι μελέτες, ειδικά για τους Δήμους της Θεσσαλίας οι οποίες θα έχουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση είναι: Έργα για τη διατήρηση των γεωμετρικών στοιχείων των διατομών της κοίτης (ρέματος-χειμάρρου-ποταμού), και κατά συνέπεια της παροχετευτικής της ικανότητας έναντι πλημμυρών, τεχνικά έργα, ενίσχυση πρανών, κατασκευή αναβαθμών, απάλυνση κλίσεως πρανών κ.α. Οι ανάγκες των περιοχών της Θεσσαλίας και του Έβρου είναι πολύ μεγάλες και οι παρεμβάσεις εντάσσονται στο πλαίσιο  της κυβερνητικής στρατηγικής, για την αντιμετώπιση, άμεσα και μακροπρόθεσμα, των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Τα έργα 260 εκατομμυρίων που θα προτείνουν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες μέσω του ΕΣΠΑ, θα έρθουν να προστεθούν σε έργα 686 εκατομμυρίων ευρώ που έχουν ήδη ενταχθεί στο αναθεωρημένο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης για την ανασυγκρότηση των πληγέντων περιοχών. Ωστόσο παρότι τα κονδύλια είναι μεγάλα και η Κυβέρνηση αξιοποιεί κάθε δυνατό πόρο για να ενισχύσει τις πληγείσες περιοχές, η Θεσσαλία και ο Έβρος, θα χρειαστούν πολύ περισσότερα κονδύλια, προκειμένου να αναταχθεί η οικονομία του πρωτογενούς τομέα και να αναταχθεί ο παραγωγικός ιστός αυτών των περιοχών.