«Προσθέτει» στον Νίκα η υποψηφιότητα της επιχειρηματία Πέγκυς Νίκα – Παναγάκου

Σηµαντικός παράγοντας ενίσχυσης της προσπάθειας του Παναγιώτη Νίκα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου αποτελεί η ένταξη της επιχειρηµατία Πέγκυς Νίκα-Παναγάκου στο ψηφοδέλτιο της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας.

Παρότι πρόκειται για την πρώτη «επαφή» της µε τα κοινά, είναι ένα δηµοφιλές πρόσωπο µε έρεισµα στην τοπική κοινωνία, µε το δυνατό της «όπλο» να είναι η επαγγελµατική της πορεία στον τουριστικό και τον αγροτικό τοµέα. Πρόκειται για ένα πρόσωπο που, σύµφωνα µε ανθρώπους από την περιοχή, µπορεί να προσφέρει µε ιδέες και προτάσεις στους τοµείς του τουρισµού και του πρωτογενούς τοµέα και κυρίως στο «πάντρεµά» τους.

Οδηγό για τις προτάσεις που έχει καταθέσει και προτίθεται να υλοποιήσει, αποτελεί η γνώση και η εµπειρία που διαθέτει από την επαγγελµατική της δραστηριότητα, µε αντιπροσωπευτικό παράδειγµα το λάδι από τη Λακωνία και τη Μεσσηνία, το οποίο µπορεί να αναδειχθεί και να αξιοποιηθεί ως τουριστικό προϊόν.

Συγκεκριμένα η υποψήφια περιφερειακή σύμβουλος έχει εντοπίσει ότι η Μεσσηνία παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, αφού κανένα μεγάλο έργο δεν έχει πραγματοποιηθεί από την Περιφέρεια κατά τα τελευταία 9 χρόνια και η ίδια παρουσιάζει ολοκληρωμένο σχέδιο που βασίζεται στην άρρηκτη σχέση της Μεσσηνίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου γενικότερα με τον τουρισμό.

Οι προτάσεις της επικεντρώνονται στην αγροτική ανάπτυξη και τη σύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής με τον τουρισμό με επίκεντρο την ποιότητα, με ενέργειες όπως: Η βελτίωση οδικού και αγροτικού δικτύου, έργα άδευσης όπως η αξιοποίηση του φιλιατρινού φράγματος με την κατασκευή δικτύων, κατασκευή λιμνοδεξαμενων κλπ, προστασία ελαιοπαραγωγής/δακοκτονία, προώθηση βιολογικής γεωργίας, στήριξη κτηνοτροφίας, κατάλληλη προβολή προϊόντων Μεσογειακής διατροφής, προώθηση παλαιών καλλιεργειών (ρύζι, φιστικί) αλλά και νέων, προώθηση καινοτομίας/εκσυγχρονισμός ΒΙ.ΠΕ., στήριξη επιχειρηματικότητας, η ενημέρωση των αγροτικών και κτηνοτροφικών συλλόγων με ενημερωτικές ημερίδες στα προγράμματα αγροτουρισμού.