Κυ. Ιούλ 21st, 2024

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζει ψηφιακά 412 μικρές επιχειρήσεις

Τέσσερις αποφάσεις για την ψηφιακή αναβάθμιση και τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της προώθησης στην αγορά 412 επιχειρήσεων, μέσω της ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Οι 412 επιχειρήσεις εντάσσονται στη δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» και χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης ανήλθε στα 4,5 εκ. ευρώ, ενώ ο κ. Τζιτζικώστας, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί το σύνολο των επιχειρήσεων, που είχαν συγκεντρώσει την απαιτούμενη βαθμολογία και ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις ένταξής τους στη δράση, προχώρησε στην αύξηση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης από 3,1 σε 5,1 εκ. ευρώ.

«Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι κορυφαία προτεραιότητα για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα ‘Κουπόνια Τεχνολογίας’ απευθύνονται σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, η ανταπόκριση των οποίων υπήρξε θεαματική στην πρόσκλησή μας. Η επιχορήγηση των επενδυτικών σχεδίων γίνεται σε ποσοστό 100% και ως Περιφέρεια ανταποκριθήκαμε στην τεράστια ζήτηση, αυξάνοντας σημαντικά τον αρχικό προϋπολογισμό, ώστε να εξυπηρετηθούν όλοι οι συμπολίτες μας, που πληρούσαν τα κριτήρια. Τα ‘Κουπόνια Τεχνολογίας’ συμβάλλουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και στη συνολική λειτουργική τους αναβάθμιση», επισήμανε ο κ. Τζιτζικώστας.

Πλέον, οι επιχειρήσεις καλούνται να ολοκληρώσουν εντός τριών μηνών την υλοποίηση του έργου τους από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξής τους στα «Κουπόνια Τεχνολογίας». Κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα υλοποιηθεί επιχορηγείται σε ποσοστό 100% με προϋπολογισμό από 5.000 ευρώ έως και 15.000 ευρώ.

Οι επιχειρήσεις για να λάβουν την επιχορήγηση πρέπει να υποβάλουν στο τέλος του έργου τους ένα και μοναδικό αίτημα τελικής πιστοποίησης, η φόρμα υποβολής του οποίου είναι ήδη διαθέσιμη στο ΠΣΚΕ της ΜΟΔ Α.Ε., www.ependyseis.gr.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Την ευθύνη υλοποίησης της δράσης έχουν αναλάβει η ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΚΜ και ο Ενδιάμεσος Φορέας ΕΦΕΠΑΕ μέσω του αρμόδιου εταίρου-Περιφερειακής Μονάδας του για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.