Κυ. Απρ 14th, 2024

Παρουσίασε τον συνδυασμό της η Κατερίνα Μπατζελή για την περιφέρεια Στ. Ελλάδας

Με σύνθημα «Πατρίδα μας η Στερεά», η επικεφαλής του ψηφοδελτίου τόνισε χαρακτηριστικά «Οι αρχές της παράταξής μας και το πρόγραμμα για την Περιφέρεια έχουν σχεδιαστεί με γνώμονα τη γνώση, την εμπειρία μας σε θέματα ευρωπαϊκής και εθνικής διακυβέρνησης καθώς και την ευαισθησία του καθένα από εμάς, που συμμετέχει σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Στρατηγικός μας στόχος παραμένει η συστράτευση και σύμπλευση όλων των οργάνων τοπική αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών της Περιφέρειας προς μία και μόνο κατεύθυνση. Την αναπτυξιακή ανάταση της Στερεάς.

Για το λόγο αυτό θέλουμε κοντά μας όλες και όλους εκείνους που θα υποστηρίζουν την Παράταξή μας με την καρδιά και το μυαλό τους, για να φτιάξουμε μια μεγάλη συμμαχία ενεργών πολιτών, πέρα και πάνω από κόμματα που θα αγωνιστούν για μία άλλη Ελλάδα. Μία Ελλάδα που θα πορεύεται με Σχέδιο και όχι μία χώρα που προσπαθεί να επιβιώσει …πάνω σε σχεδία!».

Αναφερόμενη στη Διακήρυξη Αρχών της παράταξης η κ. Μπατζελή επισήμανε «Πιστεύουμε σε μια Περιφέρεια Πρότυπο Πεδίο Συμμετοχικής Δημοκρατίας και Ανοικτής Διακυβέρνησης με προσήλωση στη διαφάνεια, την ορθή διακυβέρνηση και τη λογοδοσία. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσει επιτέλους η χώρα μας και οι Περιφέρειές της, ένα σύστημα πραγματικού Δημοκρατικού Προγραμματισμού στο πλαίσιο του οποίου ο νέος ρόλος των Περιφερειών να οδηγεί προοδευτικά στην ομοσπονδοποίηση του κράτους».

Η κ. Μπατζελή στο πλαίσιο της ομιλίας της αναφέρθηκε ακόμη στο μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας που θα έχουν οι Περιφέρειες για τον περιφερειακό και τοπικό σχεδιασμό τους λόγω της διακυβέρνησης της Ε.Ε και των θεσμικών εργαλείων που επιτρέπουν ταυτόχρονα δομικές αλλαγές στη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου.

«Αναβαθμίζουμε την Περιφερειακή Επιτροπή διαβούλευσης σε Αναπτυξιακή Συνέλευση της Στερεάς Ελλάδας στην οποία θα μετέχουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι Δήμαρχοι, οι Πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων, οι Κοινωνικές Οργανώσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων και Κοινωνικές Ομάδες από την Κοινωνία Πολιτών ανά τομέα ενδιαφέροντος. Επιδιώκουμε την ισχυροποίηση της περιφερειακής συνοχής και την διαμόρφωση μίας ενιαίας περιφερειακής συνείδησης που θα τονώνει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ Πόλεων, Νομών και Περιφέρειας».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης, η επικεφαλής της παράταξης, ανακοίνωσε τους βασικούς άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού που θα βασίζονται στην αξιοποίηση της δημόσιας, περιουσίας, τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, τη συνεργασία με τον επιχειρηματικό τομέα με στόχο:

-τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

-την ανασυγκρότηση του κοινωνικού ιστού

-την ανάπτυξη παραγωγικών αλυσίδων

-τη δημιουργία δυναμικών πόλων

-τη σύνδεση της περιφερειακής ταυτότητας της Στερεάς με τη γνώση και την καινοτομία

-τη δικτύωση της Περιφέρειας με άλλες Ευρωπαϊκές Περιφέρειες.

 

Ακολουθούν τα βασικά σημεία του Προγράμματος:

 1. Σύσταση περιφερειακής Τράπεζας
 • Για τη στήριξη μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
 • Τη στήριξη του αργοδιατροφικού κλάδου και
 • Την κάλυψη κινδύνων σε εταιρικά σχήματα
 1. Αναπτυξιακή πολιτική
 • Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη δημιουργία Επιχειρηματικών πάρκων
 1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα με
 • Δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας
 • Κέντρα Καινοτομίας για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων
 • Ενίσχυση επιχειρηματικότητας στα μεγάλα αστικά κέντρα με
 • Δημιουργία Κλαδικών Πάρκων
 1. Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού
 • Για την εξυγίανση του Αισώπου, όπου με χρηματοδότηση της ΟΧΕ και της Άτυπης Βιομηχανικής Ζώνης από ευρωπαϊκούς πόρους, θα ενισχύουν τον περιφερειακό και εθνικό σχεδιασμό και θα ενεργοποιήσουν ιδιωτικούς πόρους
 • Για την Κωπαϊδα, στον οποίον θα συμμετέχει η Περιφέρεια, οι Δήμοι, οι οργανώσεις παραγωγών και οι επιχειρήσεις που έχουν συνεργασία με τους εγκατεστημένους παραγωγούς και σε συνεργασία με εξειδικευμένους οργανισμούς και ιδιώτες θα αναλάβουν τις υποδομές, την παραγωγική οργάνωση και τη χρηματοδότησή τους
 1. Αγροδιατροφικός κλάδος
 • Σύστημα αγροτικής ασφάλισης εισοδήματος από κλιματικές αλλαγές και διακύμανση των τιμών, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες των νέων χρηματοδοτικών μέσων
 • Αγροδιατροφική ζώνη Καινοτομίας Στερεάς Ελλάδας και οργανωμένων κοιτίδων αγροτικής καινοτομίας που θα παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων της ΚΑΠ 2020
 • Άμεσα προγράμματα στους αγρότες και επενδύσεις για τη διαχείριση αρδευτικών υδάτων και την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών
 1. Μεταφορές και διαμετακομιστικά κέντρα
 • Διερεύνηση πόρων για τη δημιουργία νέων αξόνων
 • Εγκατάσταση διαμετακομιστικών κέντρων σε οδικούς κόμβους με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων – Διαβούλευση για τα λιμάνια της Χαλκίδας και της Κύμης καθώς και για τη Λαμία ως διαμετακομιστικό κέντρο μεταξύ των άλλων.
 1. Ψηφιακή Οικονομία
 • Επιτάχυνση απαιτούμενων διαδικασιών και υπαρχόντων προγραμμάτων
 • Προώθηση σύστασης Κόμβων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα αστικά κέντρα και δημιουργίας ανοικτών χώρων για όλους τους πολίτες
 • Ολοκλήρωση Ηλεκτρονικού Δικτύου Διασύνδεσης Τοπικών Αγορών για την ενίσχυση του εμπορίου
 1. Πολιτισμός και Τουρισμός
 • Προώθηση συμμετοχής των ΟΤΑ στα διεθνή δίκτυα πόλεων της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Κατάρτιση δικτύων σύνδεσης πολιτιστικών, αρχαιολογικών και θρησκευτικών χώρων με στόχο τη δημιουργία τουριστικού προϊόντος
 1. Κατάρτιση σχεδίου διαχείρισης υποδομών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, των υδάτων, των λυμάτων και απορριμμάτων.

Κλείνοντας, η υποψήφια Περιφερειάρχης, τόνισε ότι πέρα και έξω από τα μεγάλα έργα πνοής αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία είναι ο άνθρωπος, και το κάθε σχέδιο ανάπτυξης, πρέπει να συμπορεύεται με το ανθρώπινο δικαίωμα, της εργασίας, της ασφάλειας, της αξιοπρέπειας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τους αδύναμους, να στηρίξουμε την απασχόληση -και ιδίως των νέων, να επιτύχουμε την κοινωνική ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, να αντιμετωπίσουμε την επαπειλούμενη φτωχοποίηση και γήρανση της περιφέρειας, αλλά και να επενδύσουμε στις δεξιότητες και τη δια βίου μάθηση του εργατικού δυναμικού μας, ώστε να διασφαλίσουμε καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης». 

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν βουλευτές και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης. Μεταξύ άλλων, οι Νίκος Σταυρογιάννης, Χρήστος Καπεντζώνης, Χρήστος Παγώνης, Θεόδωρος Αρναούτογλου, Γιώργος Λάμπρου, Φρόσω Μπεζάτη, Βασίλης Πανάγου, Θανάσης Κλειτσάκης, Κατερίνα Κοσκοβόλη, Γιάννης Κατσίκας Γιώργος Λάμπρου,  Γιώργος Καροπλέσης, Αφροδίτη Παπαθανάση, Νίκος Τσώνης, Γιώργος Μουλκιώτης, Θανάσης Κυρίτσης, Μίνα Παπαναστασίου, Νίκος Μπέτσιος, Δημήτρης Παπαναγιώτου.

Στην εκδήλωση μίλησαν οι  Φ. Σαχινίδης, Δ. Κατσούλης, Θ. Μαργαρίτης, Β. Έξαρχος, Κ. Περγαντάς

Μαζί με τη διακήρυξη του συνδυασμού της η υποψήφια περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κατερίνα Μπατζελή, παρουσίασε και τους πρώτους υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους.

Πρόκειται για τους:

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΣΑΡΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-ΔΙΦΡΥΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΒΑΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΣ ΤΑΣΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΥΛΛΙΩΤΗΣ ΠΑΡΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΘΗΒΑΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΓΕΜΕΛΟΣ ΜΑΝΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ
ΓΕΝΗ ΦΑΝΗ ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΙΔ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΩΝ ΠΡ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΙΝΟΥ ΚΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΖΑΓΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΚΑΡΑΚΕΚΕΣ ΜΑΚΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΛΙΒΑΔΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΩ ΦΩΚΙΔΑ ΔΕΛΦΩΝ ΕΜΠΟΡΟΣ
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΦΩΚΙΔΑ ΔΩΡΙΔΑΣ
ΚΑΡΚΕΝΤΕΛΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΘΗΒΑΙΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΑΜΙΕΩΝ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΣΠΕΡΧΙΑΔΟΣ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΑΜΙΕΩΝ ΓΕΩΠΟΝΟΣ
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΑΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑ ΑΙΔΗΨΟΥ ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
ΜΠΑΜΠΕΚΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΕΛΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΜΠΩΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΟΚΡΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΘΑΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΕΛΑΤΕΙΑΣ-ΤΙΘΟΡΕΑΣ ΠΡ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΣΚΛΑΠΑΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΟΚΡΩΝ ΕΛΕΥΘ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΛΙΝΟΣ ΕΥΒΟΙΑ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΚΤΗΣ
ΤΣΑΒΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΓΡΟΤΗΣ
ΤΣΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΚΙΔΑ ΔΕΛΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΦΑΚΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΩΚΙΔΑ ΔΩΡΙΔΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
ΦΥΛΑΚΤΟΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΕΥΒΟΙΑ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΣΤΥΛΙΔΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΙΡΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΛΑΜΙΕΩΝ ΕΜΠΟΡΟΣ