Κυ. Απρ 14th, 2024

Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος στο kalpi19.gr: Αναλάβαμε την ΕΕΤΑΑ με 2 εκατ. έλλειμμα και σήμερα έχουμε πλεόνασμα

Τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης μέσα στα δυόμιση χρόνια που έχει αλλάξει διοίκηση καθώς και το μέλλον της εταιρίας στα νέα δεδομένα της εποχής παρουσιάζει ο πρόεδρος της ΕΕΤΑΑ κ. Δημήτρης Καλογερόπουλος, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο kalpi19.gr.

– Όλοι θυμόμαστε μια ΕΕΤΑΑ που τα προηγούμενα χρόνια είχε έναν μοναδικό σκοπό, να ασχολείται με τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Τι έχει αλλάξει στην εταιρία;

« Από την άνοιξη του 2016 που αναλάβαμε τη διοίκηση της εταιρίας δώσαμε έμφαση στην αλλαγή της εικόνα της και την μεγαλύτερη δραστηριοποίηση της. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε ότι όλοι γνωρίζουν την ΕΕΤΑΑ μόνο για τους παιδικούς σταθμούς. Τώρα όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι.

Η ΕΕΤΑΑ έχει μπει πλέον σε νέα «μονοπάτια». Έχοντας διεκδικήσει και πάρει προγράμματα από τα υπουργεία Οικονομικών Εσωτερικών και Ανάπτυξης όπως αυτό την απλοποίηση της διαδικασιών και της καταπολέμηση της γραφειοκρατίας η εταιρία δείχνει της δυνατότητες που έχει προκειμένου να μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον τομέα της που είναι ο βασικός τεχνικός σύμβουλος της Αυτοδιοίκησης.»

– Ποια είναι μέθοδος που ακολουθήσατε για να αλλάξει η εικόνα της ΕΕΤΑΑ;

«Η συνεργασίες και ο διάλογος. Από την πρώτη στιγμή ξεκινήσαμε επαφές και συζητήσεις με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, υπουργεία, ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ, ΤΕΕ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, που είναι και μέτοχοι της εταιρίας προκειμένου να την ζωντανέψουμε. Παράλληλα μαζί με τους εργαζόμενους της ΕΕΤΑΑ , οι οποίοι πρέπει να τονίσω ότι πρόκειται για αξιόλογο και καταρτισμένο προσωπικό, ξεκινήσαμε την μεγάλη προσπάθεια ώστε η εταιρία να ανακάμψει και να πρωταγωνιστήσει στο χώρο της που είναι η Αυτοδιοίκηση.»

– Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι η ΕΕΤΑΑ έχει και πλεόνασμα στο ταμείο της;

«Όσο και αν σας φανεί απίθανο, όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στην ΕΕΤΑΑ την βρήκαμε με σχεδόν δύο εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα. Σήμερα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η εταιρία έχει πλεόνασμα, της τάξεως των 7.000 ευρώ. Το 2019 το πλεόνασμα αυτό θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Το δεδομένο αυτό, δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής μιας υγιούς επιχείρηση σε μεγάλα ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα όπου η ΕΕΤΑΑ μπορεί να είναι leader. »

– Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια έργα από αυτά;

«Πήραμε το μεγάλο έργο ύψους, 2,7 εκατ. ευρώ για την απλούστευση των διαδικασιών και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας σε συνεργασία με τα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών της ΕΝΠΕ και την ΚΕΔΕ. Υλοποιούμε το μεγάλο έργο των τεχνικών συμβούλων σε όλες της Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων της χώρας όπου ο κάθε Δήμος, που δεν έχει τεχνική υπηρεσία (ορεινοί – νησιωτικοί) μπορεί να απευθυνθεί σε αυτούς για την συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα και σύνταξη φακέλου. Καταφέραμε και πετύχαμε και διεκπεραιώσαμε φιλοξενία 127.000 παιδιών στους παιδικούς σταθμούς και συνεχίζουμε και σε άλλους τομείς που έχουν να κάνουν με την κοινωνία και την ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΤΑΑ σχεδίασε και υλοποιεί δράσεις που στοχεύουν στην  υποστήριξη του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών πηγών και εργαλείων από την ΤΑ.

Δράσεις που έχουν προγραμματιστεί και υλοποιούνται είναι :

– Δημιουργία Ειδικής Μονάδας στην ΕΕΤΑΑ για την υποστήριξη των μικρών Δήμων στην ανάθεση τεχνικών μελετών. Η ΕΕΤΑΑ θα λειτουργήσει ως αναθέτουσα αρχή.

– Εκπόνηση οδηγών σε Θέματα Δημοσίων Συμβάσεων ν.4412

– Δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας ενημέρωσης και υποστήριξης της ΤΑ για χρηματοδοτήσεις  – δημιουργία Ηλεκτρονικού οδηγού χρηματοδοτήσεων

– Ενίσχυση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού & Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Τοπικής  Αυτοδιοίκησης -Εκπόνηση οδηγών – Καταγραφή – αξιολόγηση και παρουσίαση καλών πρακτικών και εμπειριών

– Καταγραφή,  Παρακολούθηση & αξιοποίηση Ακίνητης Περιουσίας

– Υποστήριξη μικρών Νησιωτικών και Ορεινών ΟΤΑ σε θέματα αναπτυξιακού σχεδιασμού

– Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αστικών αποβλήτων για Δήμους, ΦΟΣΔΑ και ΔΕΥΑ

Τέλος πρέπει να αναφερθώ στο πρόγραμμα «Αναδιοργάνωση και διοικητική μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού – Απλούστευση και προτυποποίηση διαδικασιών λειτουργίας ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού – Πιλοτική λειτουργία» ύψους 2,7 εκατ. ευρώ.

Στόχοι της πράξης είναι ο σχεδιασμός ενός νέου, σύγχρονου επιχειρησιακού μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ μέσω της απλούστευσης των διαδικασιών λειτουργίας τους και της δημιουργίας προτύπων αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών, της εκπόνησης προδιαγραφών των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων και τέλος, με το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης για την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.»