Πε. Δεκ 7th, 2023

Δέκα ηλεκτροκίνητα οχήματα θα προμηθευτεί ο Δήμος Καρπάθου

Στο πλαίσιο υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “Αντώνης Τρίτσης” στον άξονα προτεραιότητας “Περιβάλλον”, ο Δήμος Καρπάθου θα προμηθευτεί δέκα ηλεκτροκίνητα οχήματα και 10 σταθμούς φόρτισης.

Πιο συγκεκριμένα, στην ανακοίνωση του δήμου αναφέρονται τα ακόλουθα:

– Δέκα (10) Ηλεκτροκίνητα Οχήματα /Μηχανήματα

– Δέκα (10) Σταθμούς Φόρτισης , οι οποίοι θα είναι κατάλληλα διαστασιολογημένοι και χωροθετημένοι για τη σωστή λειτουργία των άνω προτεινόμενων Ηλεκτροκίνητων οχημάτων /Μηχανημάτων.

H δαπάνη της προμήθειας έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο συνολικό ποσό: 1.470.218,40 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Η μειωμένη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και κυρίως η μείωση της ηχορύπανσης είναι τα κύρια πλΕονεκτήματα των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων σε σχέση με τα συμβατικά.

Λόγοι για τους οποίους ο Δήμος Καρπάθου κατέβαλε συντονισμένες προσπάθειες να εισέλθει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης και να αναβαθμίσει τις παρεχόμενενες υπηρεσίες στους δημότες του.

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής ορίστηκε η 12η Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 10:00.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Δήμο Καρπάθου ( κος Κρέτσης Σπυρίδων, 22453-60144).