Τε. Ιούν 12th, 2024

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας: 400.000 ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Λυκείου Χαλκίδας

Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς».

Φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου του 1ου Γενικού Λυκείου Χαλκίδας.

Προβλέπεται μεταξύ άλλων:

– Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων και μόνωση οροφής και πυλωτής.
– Αντικατάσταση κουφωμάτων, κλιματιστικών συσκευών και φωτιστικών σωμάτων.
– Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος (Net Metering) και λέβητα φυσικού αερίου.

Στόχος των προτεινόμενων επεμβάσεων είναι να εξασφαλιστούν συνθήκες θερμικής άνεσης στο διδακτήριο κατά την σχολική περίοδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της ενέργειας.

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Η συνολική επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 400.000 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό της δημόσιας δαπάνης που δεν εγγράφεται στο ΠΔΕ ανέρχεται σε 4.290 ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί από τον -δικαιούχο του έργου- Δήμο Χαλκιδέων.

«Οφείλουμε να προωθήσουμε έργα και παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας. Το οφείλουμε πρωτίστως στα παιδιά μας, όπως και να τους διδάξουμε την αξία της ορθολογικής χρήσης των φυσικών πόρων και την ανάγκη να στραφούμε σε πιο φιλοπεριβαλλοντικές ενεργειακές λύσεις», τόνισε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός

και πρόσθεσε: «Υπογράψαμε την απόφαση ένταξης της ενεργειακής αναβάθμισης του 1ου Γενικού Λυκείου Χαλκίδας στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας μας και ο Δήμος Χαλκιδέων αναλαμβάνει πλέον την υλοποίηση του έργου, αρχικού προϋπολογισμού 404.290 ευρώ, που θα βελτιώσει το σχολικό περιβάλλον και παράλληλα θα μειώσει την κατανάλωση ενέργειας και το σχετικό κόστος. Και αυτό – πέραν των πρακτικών ωφελειών – θα είναι ένα πολύ χρήσιμο μάθημα και παράδειγμα για τους μαθητές».