Τε. Ιούν 12th, 2024

Στερεά Ελλάδα: Χρηματοδότηση για έργα ύδρευσης στον Δήμο Καμένων Βούρλων

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού εντάχθηκε η πράξη: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας με σκοπό την ωρίμανση μελετών για έργα ύδρευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση με ίδια μέσα, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καμένων Βούρλων (με την υποστήριξη Τεχνικού Συμβούλου στην επίβλεψη, τον έλεγχο και την έγκρισή τους) των μελετών ωρίμανσης των ακόλουθων έργων ύδρευσης:

«Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Χρυσής Ακτής».
«Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Παραλίας Καινούργιου».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος είναι ο Δήμος Καμένων Βούρλων και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 62.339,76 ευρώ.