Πα. Ιούλ 19th, 2024

Το δημαρχείο Κατερίνης γίνεται «πράσινο»

Σε τροχιά υλοποίησης βαίνει πλέον η ενεργειακή αναβάθμιση του δημαρχιακού μεγάρου Κατερίνης, καθώς από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε ο ενδελεχής προσυμβατικός έλεγχος, ενώ δόθηκε το«Πράσινο φως» για την υπογραφή της σύμβασης εντός του Νοεμβρίου.

Πρόκειται για τοενταγμένο στο Ε.Σ.Π.Α./ Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020» έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημαρχιακού μεγάρου Δήμου Κατερίνης», συνολικής επιφάνειας 2510 τ.μ., το οποίο θα υλοποιηθεί με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και εθνικούς πόρους.

Η σημαντική μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (ποσοστό κατά τουλάχιστον 75% σύμφωνα με τη μελέτη) και των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα και αντίστοιχα η αισθητή μείωση του λειτουργικού κόστους, αναμένεται να επιτευχθούν από τις προγραμματισμένες «πράσινες» παρεμβάσεις στο δημαρχιακό μέγαρο, η έναρξη των οποίων θα γίνει εντός του Δεκεμβρίου.

Ειδικότερα για την αναβάθμιση του δημαρχιακού μεγάρου επιλέγονται επεμβάσεις τόσο στο κέλυφός του, όσο και στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.

Όπως σημειώνει,ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος:«Προχωράμε με ταχείς ρυθμούς τις βιοκλιματικές παρεμβάσεις για ένα «πράσινο δημαρχείο». Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και η εξοικονόμηση ενέργειας από μια τέτοια παρέμβαση κινούνται αναμφισβήτητα προς τη θετική κατεύθυνση. Ένα έργο, το οποίο θα εξασφαλίσει για εργαζόμενους και πολίτες καλύτερες συνθήκες λειτουργίας των χώρων».

Το έργο είναι προϋπολογισμού 2.850.000 ευρώ με Φ.Π.Α.,ενώθα κατασκευαστεί σύμφωνα με τους νόμους – διατάξεις που αφορούν τα Δημόσια και Δημοτικά Έργα και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε διάστημα 18 μηνών.