Ο Δημήτρης Καφαντάρης επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στο UCLG

Στην χθεσινή συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ  ο Γενικός Γραμματέας Δημήτρης Καφαντάρης ορίστηκε μετά από πρόταση του Προέδρου της Ένωσης και την ομόφωνη αποδοχή των μελών του ΔΣ επικεφαλής της αντιπροσωπίας UCLG.

Η συγκεκριμένη αντιπροσωπεία  θα εκπροσωπήσει την Αυτοδιοίκηση της Χώρας μας για τα επόμενα 4 χρόνια, στο UCLG (Παγκόσμιος Οργανισμός
Πόλεων Τοπικών και Περιφερειακών Κυβερνήσεων).