Στην κατάργηση έκδοσης και προσκόμισης πιστοποιητικών δημοτολογίου από τους πολίτες προχωρά από τον ερχόμενο Απρίλιο το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται σε πολλές συναλλαγές των πολιτών με τις δημόσιες υπηρεσίες και προκειμένου να εκδοθούν απαιτείται χρόνος και κάποιες φορές ώρες αναμονής.

Μόνο τον Δεκέμβριο του 2023, οι δημόσιες και δημοτικές υπηρεσίες απασχολήθηκαν για την έκδοση 176.645 πιστοποιητικών οικογενειακής κατάστασης, 41.070 πιστοποιητικών γέννησης, 1.087 πιστοποιητικών ιθαγένειας, 12.203 πιστοποιητικών εγγύτερων συγγενών, 9.868 ληξιαρχικών πράξεων γάμου, 18.700 ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, 1.460 ληξιαρχικών πράξεων συμφώνου συμβίωσης, 11.813 ληξιαρχικών πράξεων θανάτου.

Επίσης, εκδόθηκαν 33.306 αντίγραφα ποινικού μητρώου, 1.984 δηλώσεις απώλειας ταυτότητας, 1.751 ονοματοδοσίες, 997 δηλώσεις βάπτισης, 250 άδειες πολιτικού γάμου. Τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται απευθείας από τους φορείς και δεν θα χρειαστεί να εκδίδουν οι πολίτες μέσω των ΚΕΠ και του gov.gr είναι τα πιστοποιητικά δημοτολογίου, όπως γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και ιθαγένειας. Κύκλοι του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισημαίνουν ότι ο σχεδιασμός του υπουργού Δημήτρη Παπαστεργίου είναι να εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά αυτόματα (ηλεκτρονικά) για λογαριασμό του πολίτη, ώστε να περιοριστεί η ψηφιακή γραφειοκρατία και να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση του στελεχιακού δυναμικού των υπηρεσιών του Δημοσίου και των δήμων. Τα τέσσερα τελευταία χρόνια έχουν εκδοθεί μέσω του gov. gr και των ΚΕΠ περισσότερα από 8.600.000 πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και περισσότερα από 2.000.000 πιστοποιητικά γέννησης, χωρίς καν να υπολογίζονται αυτά που έχουν εκδοθεί από τους ίδιους τους δήμους, με φυσική παρουσία των πολιτών.

 

Παροχή άδειας