Πα. Δεκ 1st, 2023

Πονοκέφαλος η κατάργηση των Νομικών Προσώπων για τους νέους δημάρχους

Με την έναρξη της νέας πενταετούς δημοτικής θητείας, την 1 Ιανουαρίου 2024, οι  δήμαρχοι θα κληθούν  να δώσουν λύσεις στην ένταξη του προσωπικού  των κοινοφελών επιχειρήσεων και των Νομικών Προσώπων  Δημοσίου Δικαίου που καταργήθηκαν, αλλά και στα δραστηριότητες που ασκούσαν. Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2024, οι γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων θα πρέπει να εκδώσουν διαπιστωτικές πράξεις αυτοδίκαιης λύσης τους, με μοναδική εξαίρεση τις Σχολικές Επιτροπές, οι οποίες θα συνεχίσουν να λειτουργούν, μέχρι 30 Ιουνίου. Μεγάλος πονοκέφαλος για τις δημοτικές αρχές είναι σε ποιες θέσεις θα εντάξουν το προσωπικό, αφού αυτό προϋποθέτει μια χρονοβόρα διαδικασία  με την σύνταξη  νέων οργανισμών στους Δήμους,  από μηδενική βάση.

Π.Κ