Πανδημία και Κοινωνική Πολιτική στον Δήμο Καλαμαριάς

* Της Ευλαμπίας Ντόντη-Μπανιώρα 

Η επικράτηση της παγκόσμιας πανδημίας του covid-19διαμόρφωσε ένα νέο πεδίο αβεβαιοτήτων που σε συνέχεια της οικονομικής κρίσης επιβεβαίωσε την αναγκαιότητα περαιτέρω υποστήριξης, διεύρυνσης και ενίσχυσης αρχών συγκρότησης των σύγχρονων κοινωνιών. Η κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Καλαμαριάς αντλώντας πολύτιμη εμπειρία από προηγούμενες δράσεις και πρωτόκολλα αντιμετώπισης κρίσεων ανέπτυξε άμεσα και αποτελεσματικά νέες, ευέλικτες, διευρυμένες και επικαιροποιημένες προσεγγίσεις με στόχο την υποστήριξη των δημοτών. 

Οι παρεμβάσεις της κοινωνικής υπηρεσίας στο πεδίο ασκήθηκαν σε δυο κεντρικές πληθυσμιακές ομάδες. Έτσι, οι δράσεις υποστήριξης αναπτύχθηκαν τόσο στο επίπεδο ατόμων που αποτελούν περιπτώσεις που σταθεράυποστηρίζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες και το Δήμο μας, όσο και στο επίπεδο ατόμων που ανήκουν σεπληθυσμιακές ομάδες που βρέθηκαν σε έκτακτη ανάγκη και έπρεπε να υποστηριχθούν. Εκτεταμένη ήταν η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στους εξυπηρετούμενους με αξιοποίηση της τεχνολογίας για την ασφαλή και άμεση διεκπεραίωση των υποθέσεων τους, αλλά και η επέκταση των ψηφιακών μέσων ως μοναδικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των μελών των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης των πολιτών επεκτάθηκε και εμπλουτίστηκε με επιπρόσθετες παροχές ανταποκρινόμενο στις ιδιαίτερες εξατομικευμένες ανάγκες ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και αλληλεγγύης όπως με την έκτακτη διανομή βασικών αγαθών μέσω του κοινωνικού παντοπωλείου και των δωροεπιταγών, το κατ’ οίκον συσσίτιο και το κατ’ οίκον εμβολιασμό σε συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές. Ταυτόχρονα, αθέατες συνέπειες της πανδημίας όπως η κατάθλιψη βρέθηκαν στο επίκεντρο των δράσεων μας με οργάνωση και συστηματική διεξαγωγή ενημερωτικών εκδηλώσεων, ψηφιακών συναντήσεων κ.α. απευθυνόμενες στο σύνολο του πληθυσμού με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων.

* Ντόντη-Μπανιώρα Ευλαμπία, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής Αλληλεγγύης, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας Δύο Φύλων Δήμου Καλαμαριάς